A bizonyos külső hatásokra kényesebb padló esete

„Padlóink minden helyiségbe és minden követelménynek megfelelnek” – hirdeti a bútorban és padlóban utazó osztrák Egger cég a honlapján, ami lássuk be, elég meggyőzően hangzik. Határozott, öntudatos, magabiztos, ki ne venne padlót tőlük? Olvasónk vett is, aztán lekonyult, kétszer is: először a terméktől, másodszor a panaszkezeléstől. Mégis milyen hárítás az, hogy „a termék anyagánál fogva kényesebb a külső hatásokra”? Hova lett hirtelen a minden követelmény?

Tisztelt Fogyasztóvédők! 2020. novemberében egy elviekben magas minőségű, Egger márkájú padlót vásároltam az IBD Magyarország Kft.-nél, azonban a termék egyáltalán nem hozza a gyártótól és a termék címkéjén feltüntetett minőséget. A terméket megreklamáltam a forgalmazón keresztül a gyártónál, azonban elutasító válasz érkezett; a gyártó szerint a termék anyagánál fogva kényesebb a külső hatásokra – hogy minél kényesebb, vagy mi ez a külső hatás, az tisztázatlan, illetve semmi ilyenről nem tesznek említést sem a honlapon, sem a csomagoláson, sem pedig vásárlás során. Szívesen megosztanám a részleteket Önnel, amennyiben segíteni tudnak a reklamációm békés elrendezésében.

…ami egy átlag fogyasztó számára információt jelent vásárláskor, az az, hogy a padlónak mekkora a kopásállósága (itt ez a 31-es érték). Nyilván a kopásállóság egy olyan fogalom, amit senki nem tisztáz előre (csak ha panasz van), így az átlag fogyasztó a padló „strapabírását” azonosítja ezzel (más egyértlmű jelölés általában nincs is a csomagoláson, jelen esetben sem volt, illetve hát a szálloda-iroda piktogramok). Most a gyártó arra próbált hivatkozni a panaszommal szemben, hogy tudnom kellett volna, hogy a parafa padlójuk eleve puhább, hiába van ugyanolyan kopásállóság-értéke (azt állítják, hogy a kopásállóság teljesen másról szól – OK, értem, de akkor honnan kellene tudnom, hogy használhatatlanul puha ez a padló egy lakásba??), illetve hiába javasolják (papíron) ugyanolyan felhasználásra, mint a nem-parafa padlójukat, ami (a videóm szerint is) jóval keményebb és sokkal nehezebb sérülést okozni rajta.

Egy minimum 10 évre tervezett padló egyszerűen nem lehet ennyire puha, a forgalmazó szerint megfogalmazott elvárás (nem lehet rálépni cipővel) pedig vicc kategória.

köszönettel,

A Panaszakadémia tanácsa:

Kedves Panaszos!

 

Válaszunk röviden: A kellékszavatossági jogot a Polgári Törvénykönyv minden termék vonatkozásában biztosítja, nem csak konkrét hiba, hanem minőségi kifogás esetére is, így a vállalkozás a bejelentésedet nem utasíthatja el anélkül, hogy annak jogszerűségét igazolná.

 

Üzenetedben olyan konkrét hibákról, mint a törés, karcolás, horpadás, stb. nem beszélsz, ezért arra fogunk fókuszálni a válaszadás során, hogy a padló minőségét vitatod. Amennyiben a fogyasztónak minőségi kifogása támad az általa vásárolt termék kapcsán, úgy azt is érvényesítheti a vállalkozással szemben. Esetedben erre a kellékszavatosság keretében van mód, ami vásárlás időpontjától számított 2 évig hívható segítségül, viszont azzal tisztában kell lennünk, hogy nem egységes 2 évről van szó, mivel attól függően, hogy kit terhel a bizonyítás, 2 részre oszlik. Az első 6 hónapban bejelentett hiba, illetve minőségi kifogás esetén van kedvező helyzetben a fogyasztó, mert ekkor még a vállalkozásé a bizonyítási teher, ám a 6. hónap elteltét követően az átszáll a fogyasztóra, ami esetenként igencsak megnehezítheti a dolgát.

 

Polgári Törvénykönyv

6:157. § [Hibás teljesítés]

(1) A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

(2) Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely e fejezetnek a kellékszavatosságra és a jótállásra vonatkozó rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára tér el.

6:158. § [Hibás teljesítési vélelem]

Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.

 

Mivel a padlót tavaly novemberben vásároltad, ezért még a 6 hónapos határidőn belül vagy, ami azt jelenti, hogy a vállalkozásnak – amennyiben nem ért egyet veled – bizonyítania kell a padló minőségével kapcsolatos álláspontját, nevezetesen azt, hogy a padló a gyártó által adott leírásban szereplő minőséget hozza. Erre egy szakértői vélemény beszerzése útján van lehetősége az eladó vállalkozásnak. Jelen esetben minőségi kifogásodat közölted, a vállalkozás azt elutasította, de szakértői véleménnyel nem igazolta az elutasítás alapjául szolgáló állításainak megalapozottságát. Ennek elmaradása miatt javasoljuk, hogy szólítsd fel a vállalkozást egy pár napos (pl. 8 napos) póthatáridő tűzésével a bizonyítási kötelezettségének teljesítésére. Ha továbbra is csak elutasításban részesülsz szakvélemény nélkül vagy a szakvélemény a te javadra szól, akkor kellékszavatossági igényed alapján elsősorban javítást vagy cserét kérhetsz, ha azonban ezek egyike sem lehetséges akkor árleszállítást, és csak legvégső esetben a vételár visszafizetését. Van tehát egy sorrendiség az érvényesíthető igények között, melyet a Polgári Törvénykönyv ír elő. Így abban az esetben, ha a vételár visszaszerzését tűzted ki célul, arra csak akkor van lehetőséged, ha más megoldás (javítás, csere, árleszállítás) nem áll rendelkezésre.

Ha a vállalkozással nem sikerül megállapodásra jutnod, célszerű lehet hivatalos keretek közé terelni az ügyet, azaz a lakóhelyed szerint illetékes Békéltető Testület alternatív vitarendezési eljárását kezdeményezni. Az eljárás díjmentesen teszi lehetővé, hogy a felek között egyezség szülessen a felmerült jogvita tárgyában.

A Békéltető Testületről, valamint eljárásáról, annak kezdeményezéséről az alábbi linkre kattintva olvashatsz bővebben:

https://bekeltetes.hu

 

Szeretnénk felhívni a figyelmed arra, hogy békéltetést akkor is indíthatsz, ha a vállalkozás az elutasítást alátámasztó szakvéleményt a rendelkezésedre bocsátja, de annak megállapításaival nem értesz egyet.

Továbbá, bármikor, ha felmerül a fogyasztóban a megtévesztő kereskedelmi gyakorlat gyanúja, akkor bejelentést tehet az elsőfokú fogyasztóvédelmi hatóságnál, azaz a megyei Kormányhivatalban működő Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztályon. Akkor tehát, ha úgy véled, hogy a vállalkozás megtévesztett a termék tulajdonságaira vonatkozó pontatlan, netán hiányos tájékoztatókkal, ezt bejelentheted a Fogyasztóvédelmi Főosztályon. Fontos tudni ugyanis, hogy a fogyasztóvédelmi jogszabályok megsértésének kivizsgálására és a jogsértő magatartás szankcionálására a hatóságnak van hatásköre. Lényeges azonban kiemelni, hogy a hatósági eljárás a konkrét ügyet, tehát a vállalkozással szemben fennálló egyedi jogvitádat nem érinti, annak megoldására nem lesz kihatása. Annak érdekében ugyanis a fentebb már említett békéltető eljárást indíthatod meg. A hatósági eljárás és a békéltetés nem zárják ki egymást, így e két lehetőséggel párhuzamosan is élhetsz.

 

Bízunk benne, hogy válaszunkkal a segítségedre lehettünk.

 

Üdvözlettel:

Panaszakadémia

Hozzászólok