A mai számítógépes világban miért 3 hét egy utalás?

Olvasónkkal ritka bosszantó dolog történt: egy kedvére való használt autó vásárlását bukta el, amiért a Kőszegi Takarékbankban véletlenül rosszul könyvelték egy utalását, és három hétig tartott, mire helyrehozták azt. Addigra persze a biznisz huss, köddé vált, neki meg maradt a mérhetetlen csalódás és a hiábavaló várakozás okozta tehetetlen düh. A feltolult indulatok miatt nem is csoda, hogy az őt feszítő kétségbeesés és maró keserűség kifejezésére a szabadverset találta a legmegfelelőbb formának a vele történtek világba kiáltására.

jo estet

Köszegi Takarékbank , Rákóczi u 12 …

Kértem a 4.081 Euróm átutalását a M.Á.K.- nak

rosszul könyvelték , három hétig nem tudták megoldani …

panasszal éltem , fél Eurocentet jóváírtak a számlámon

gépkocsit szerettem volna vásárolni a majd másfél millio ft összeggel , ami meghiusult

…igen , elnézést kértek …

a legolcsóbb megoldás hogy a pénzemhez jussak a MÁK- hoz utalás volt

három hét eltelt mire a Takarékbank átutalta a másfél millio forintnyi pénzemet a MÁK- nak , ma voltam a Szombathelyi kirendeltségükön és megérkezett a pénzem

a mai számítógépes világban miért 3 hét egy utalás ?

a Takarékbank megteheti …?

az ebből keletkezett veszteséget ki téríti meg ?

…köszönettel …

további szép napot

A Panaszakadémia tanácsa:

Kedves Panaszos!

 

Válaszunk röviden: A Takarékbank hibázott, de elismerte a könyvelési hibával okozott késedelmes teljesítést, ezért elnézést kért, és panaszodra a „fél Eurocentet” – valószínűleg kamatjóváírás címén – jóváírták a számládon. Amennyiben a késedelem összegszerűen kimutatható, bizonyítható kárt okozott, úgy a kár megtérítését kérheted a pénzintézettől. Megegyezés hiányában kártérítési igényed csak bírósági úton érvényesítheted, mert a Pénzügyi Békéltető Testület (PBT), mint alternatív vitarendezési fórum, kártérítési ügyben nem jogosult eljárni.

 

Elégedetlenségeddel, bosszúságoddal azonosulni tudunk, hiszen a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 35/2017. (XII.14.) MNB rendelet szerint a pénzügyi szolgáltatóknak a hozzájuk beérkező, átvett fizetési megbízásokat a tárgynapon teljesíteni kell. A végső benyújtási vagy beérkezési határidő és a záró időpont között a pénzforgalmi szolgáltatóhoz beérkezett, valamint a nem munkanapon beérkezett fizetési megbízásokat legkésőbb a következő munkanapon kell teljesítenie. Ez az általános kötelezettség vonatkozik a konverzióval (pénznem átváltása) járó utalások teljesítésére is.

 

Úgy gondoljuk, hogy az tiédhez hasonló esetek nem jellemzőek a bankoknál és legtöbb alkalommal a panaszosnak meg kell elégednie a pénzintézet elnézést kérésével. Nyilván más a helyzet, ha a mulasztás következménye során a pénzintézet ügyfele károsulttá válik és az okozott kár nagysága, bizonyítottsága indokolja a továbblépést kárának megtérülése érdekében. A kárigényt a bizonyítékok ismertetésével szükséges a mulasztással kárt okozó felé benyújtani. Amennyiben a pénzintézet a benyújtott bizonyítékok alapján elismeri hibáját és elismeri, hogy a kár összefüggésbe hozható a hibás magatartásával, úgy célszerű egyezségre törekedni a bankkal a költséges és hosszadalmas bírósági eljárás elkerülése érdekében.

 

Fogyasztó ügyfelek a hatósági jogkört gyakorló MNB felé fogyasztói kérelemmel élhetnek a jogsértés megállapítása céljából. Ezen eljárás viszont nem alkalmas a felek közötti viták rendezésére, mert a hatóság feladata a felügyelt intézmények jogszerű működésének a biztosítása sajátos hatósági eszközök alkalmazásával.

 

A felek közötti szerződéssel kapcsolatos viták gyors és költségkímélő rendezésére a Pénzügyi Békéltető Testület hivatott, de ahogyan azt a fentiekben írtuk, a PBT jogkörét meghaladja a kártérítési ügyekben való közreműködés.

 

Bízunk benne, hogy a pénzintézettel kapcsolatban keletkezett rossz tapasztalatod nem válik előítéletté, és az ilyen hibák nem ismétlődnek meg.

 

Üdvözlettel: Panaszakadémia

Hozzászólok