Elállhatunk a vásárlástól bontatlan higiéniai termék esetében?

Azt hiszem, senki nem vonja kétségbe annak a szabályzásnak a jogosságát, hogy bontott csomagolású higiéniai terméket nem lehet visszaküldeni, hiszen senki sem szeretne más által már használt fogkefét vagy fehérneműt magának, felbontás után viszont nehezen garantálható a nem használtság. Az alábbi sztori kapcsán kicsit dilemmázhatunk azon, hogy egy nyakmasszírozó mennyire higiéniai termék, és megtanulhatjuk, hogy néha érdemes egy lépéssel hátrébbról is megnézni egy problémát.

Tisztelt Egyesület!

Az alábbi eset kapcsán szeretném szakmai tanácsukat kérni.

Online rendeltem 3 db nyakmasszírozó készüléket a holmibolt.hu-ról összesen 17.370,-Ft ért. A külső nagycsomagolás eltávolítása után a készülékek dobozán (képről) már látható volt, hogy nem ezt a terméket szerettem volna megvásárolni. A dobozok nem voltak kibontva, a termékek még kipróbálva sem voltak és még másnap visszaküldtem a cégnek, akik higiéniás termékre hivatkozva (mely fel volt igaz tűntetve a weboldalukon és az is, hogy elállásra nem jogosít) elzárkóznak az ellenérték visszautalásától.

Azt hogy mely termék minősül higiéniásnak illetve nem, csak és kizárólag az eladó határozza meg? (hiszen itt nem egy eldobható fogkeféről van szó)

Az elállás jogát nem lehet gyakorolni egy bontatlan higiéniás termék esetében sem?

Előre is köszönöm szíves válaszukat.

A Panaszakadémia tanácsa:

Kedves Panaszos!

Válaszunk röviden: Álláspontunk az, hogy az általad vásárolt termék kapcsán megillet az indokolás nélküli elállási jog.

A 14 napos, indokolás nélküli elállási jog szabályait a 45/2014. (II. 26.) Korm.rendelet tartalmaz, ami a te kérdésed kapcsán is megadja az egyértelmű választ. A fogyasztó indokolás nélküli elállási jogának gyakorlását kizárólag az e rendeletben foglalt kivételek esetében lehet kizárni. Esetedben a rendelet releváns rendelkezése a következő:

  1. § (1) A fogyasztó nem gyakorolhatja a 20. § szerinti jogát
  1. e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

Tehát, a fogyasztó elállási jogát higiéniai termékek esetében gyakorolhatja, amennyiben azokat nem bontja fel. Lényegtelen ezért azt vizsgálni, hogy a nyakmasszírozó higiéniai terméknek minősül-e, hiszen azáltal, hogy a termékeket bontatlan csomagolásban küldted vissza, egyértelműen megdőlt a vállalkozás érvelése.

Ennek ellenére álláspontunk szerint a nyakmasszírozó nem tekinthető olyan terméknek, amely a felbontást követő kipróbálás következményeként higiéniai vagy egészségvédelmi szempontból ne lenne visszaküldhető. Az Európai Unió Bírósága ugyanis a matracok tekintetében már vizsgálta az indokolás nélküli elállási jog gyakorlásának lehetőséget, amennyiben a megvásárolt matracot a fogyasztó kipróbálja. A Bíróság arra az álláspontra helyezkedett, hogy az elállási jog gyakorlása csak akkor zárható ki, ha a termék értékesíthetősége egészségvédelmi vagy higiéniai okokból csomagolásának felbontását követően véglegesen megszűnik, mivel ekkor az érintett termék jellege lehetetlenné vagy rendkívül nehézzé tenné a vállalkozás számára az annak újbóli értékesíthetővé tételére irányuló intézkedéseket.

A Bíróság ez alapján kimondta, hogy a matracok nem tartoznak azon termékek közé, melyek vonatkozásában az elállási jog gyakorlása kizárható, hiszen egy matrac az esetleges használat ellenére, nem válik csupán ezen okból véglegesen alkalmatlanná arra, hogy harmadik fél általi új használat vagy újbóli értékesítés tárgyát képezze.

Az Európai Unió Bíróságának ezen ítéletére alapozva, analógiát alkalmazva, tehát azt mondhatjuk, hogy a nyakmasszírozók sem tartoznak azon termékek közé, amelyek a 45/2014. (II.26.) Korm.rendeletben meghatározott egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követően, még ha felbontásra, illetve kipróbálásra is kerülnek, ne lennének visszaküldhetők.

Álláspontunk szerint a nyakmasszírozók esetében – csakúgy, mint a matracok vonatkozásában – a vállalkozás elvégezhet valamiféle kezelést, tisztítást, fertőtlenítést, amellyel alkalmassá teszi az újbóli értékesítésre anélkül, hogy az aránytalan nehézséget jelentene.

Ezen érveket figyelembe véve tehát az elállási jog érvényesítésére vonatkozó igényed alaposnak bizonyul.

Ha a vállalkozás továbbra sem hajlandó az elállási jog gyakorlását biztosítani, úgy bejelentést tehetsz az elsőfokú fogyasztóvédelmi hatóságnál, azaz a megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztályán. Emellett a pénzed minél hamarabbi visszaszerzése érdekében lehetőséged van a lakóhelyed szerint illetékes Békéltető Testülethez fordulni és alternatív vitarendezési eljárást kezdeményezni. Az eljárás díjmentesen vehető igénybe és fő célja, hogy a felek között felmerült jogvita hivatalos kereteken belül rendeződjön.

A Békéltető testületről, valamint eljárásáról és annak megindításáról az alábbi linkre kattintva olvashatsz bővebben, illetve a kérelmet is ezen a felületen tudod benyújtani:

https://bekeltetes.hu

Mielőtt azonban hivatalos útra terelnéd az ügyet, érdemes írásban felszólítani a vállalkozást az ellenértéknek az elállási nyilatkozatod közlésétől számított 14 naptári napon belül történő visszafizetésére, illetve annak elutasítása esetén a fentebb említett eljárások igénybevételére. Ez ugyanis arra ösztökélheti a vállalkozást, hogy a jogszabályban foglalt visszafizetési kötelezettségének a lehető leghamarabb eleget tegyen.

Bízunk benne, hogy válaszunkkal a segítségedre lehettünk.

Üdvözlettel:

a Panaszakadémia csapata

Hozzászólok