Fontos, fogyasztókat is érintő változások a Békéltető Testületi eljárásban.

A fogyasztóvédelmi törvény januári változásával tehát,

·         a békéltető testületek alávetési nyilatkozat nélkül is kötelezést tartalmazó határozatot hozhatnak a vállalkozásokkal szemben,

·         ha a fogyasztói kérelem megalapozott és

·         az érvényesíteni kívánt kárigény nem haladja meg a 200 ezer forintot.

Ez a fogyasztó számára azt jelenti, hogy a Testület kötelező határozatához a feltételek teljesülése esetén nem szükséges a bepanaszolt vállalkozás alávetési nyilatkozata, valamint amennyiben a vállalkozás nem teljesíti a határozatot, a fogyasztó kérheti a bíróságtól, hogy a kötelezést végrehajtási záradékkal lássák el.

200 ezer forint feletti igénynél marad az ajánlás. A 200 ezer forintos összeghatárt a fogyasztóvédelmi törvény határozza meg. Amennyiben a fogyasztó igénye ennél magasabb és megalapozott, januártól is csak ajánlást tartalmazó határozatot lehet hozni, ha a vállalkozás nem tesz alávetési nyilatkozatot. Ennek végrehajtása továbbra sem lesz kötelező, és amennyiben a vállalkozás az ajánlásban foglaltakat nem teljesíti, annak végrehajtását sem lehet kezdeményezni. Az ajánlás nemteljesítésének jogkövetkezménye változatlanul annyi lesz, hogy a vállalkozás felkerül egy „ajánlást nem teljesítő vállalkozások” listájára (feketelista).

– A másik jelentős változás, hogy 2024-től fő szabály szerint online járnak el a békéltető testületek, a vállalkozásoknak pedig biztosítaniuk kell a meghallgatásokon az online részvételt. Januártól személyes meghallgatást csak akkor tartanak a békéltetésben, ha azt a fogyasztó kérelmében, vagy az eljárás megindítása előtti nyilatkoztatáskor kéri.

– Változás még, hogy jövőre a jelenlegi 20 testület helyett 8 regionális békéltető testületi központ lesz, de az egyes vármegyeszékhelyeken továbbra is sor kerülhet személyes meghallgatásra a fogyasztó választása szerint. Emellett bővülnek a személyes meghallgatási helyek a nem megyeszékhely megyei jogú városokban, így a korábbi 20 helyett 27 helyen lesz biztosított a személyes meghallgatás.

A Békéltető Testületi eljárásról, mint alternatív vitarendezési lehetőségről szóló témánkat  februárjában folytatjuk.

Hozzászólok