Gáz? Az van!

Néha olyan, mintha az egész ország egy dolgon munkálkodna: először elsunnyogni a szolgáltatások árának kifizetését, aztán megúszni a behajtást. Sokadik „nem fizettem évekkel ezelőtt valamit, talán nem is én voltam, most kérik, mit csináljak?” típusú levél.

Jó estét kívánok!

Opus Tigaz most küldött kötbér címszóval 390 ezer forintról tartozást, hogy nem fizettem be 2015 októberig. Kérdésem az lenne, hogy követelhetik-e tőlem ennyi év után ezt az összeget ?

Köszönöm a válaszukat!

Kamilla

A Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesülete tanácsa:

Kedves Kamilla!

 

Válaszunk röviden:  Esetedben egy elévült követelésről beszélhetünk.

 

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény alapján a földgázkereskedő és a felhasználó közötti földgáz-kereskedelmi szerződésből, valamint a földgázelosztó és a felhasználó között létrejött elosztóhálózat-használati szerződésből eredő polgári jogi igények három év alatt évülnek el, 2019 előtt esedékessé vált követelések esetén pedig 2 év alatt évülnek el. Az elévülés a követelés esedékességének napján kezdődik. Fontos, hogy az elévülés ugyan kizárja a követelés bírósági úton történő érvényesíthetőségét, de magát a tartozást nem szünteti meg!

Mivel a követelés 2015 októberében esedékessé vált, így az attól az időponttól számított 2 éven belül (amennyiben nem volt olyan körülmény amely az elévülést megszakította volna, vagy a nyugvását idézte volna elő/Polgári Törvénykönyv 6:24. § és 6:25. §/ valóban elévült. Ez azt jelenti, hogy bírósági, közjegyzői eljárásban a követelés nem érvényesíthető, viszont a tartozás ennek ellenére továbbra is fennáll, az az elévülés hatására tehát nem szűnik meg, így a szolgáltató vagy a követelés engedményezése esetén, követeléskezelő/behajtó cég annak megfizetését továbbra is követelheti.

Fontos, hogy a követeléskezelő/behajtó cégeknek végrehajtási joguk nincs, így a fogyasztóval szemben kizárólag a tartozás teljesítésére történő felszólítással élhetnek.

Amennyiben viszont közjegyzőtől kapsz fizetési meghagyást és továbbra is úgy gondolod, hogy a tartozás elévült, úgy a kézhezvételtől számított 15 napon belül mindenképpen élj az ellentmondás lehetőségével, hiszen ebben vitathatod a követelést! Ebben írd le az elévülés tényét, mert fentebb már említettük: elévült követelést bírósági, illetve közjegyzői eljárásban érvényesíteni nem lehet.

Ha peres eljárásra kapsz idézést, a bíróság előtt ugyanerre hivatkozhatsz. Fontos, hogy a bíróság hivatalból nem veszi figyelembe az elévülést, ezért arra minden esetben neked kell hivatkoznod, felhívnod rá a figyelmet!

Attól függetlenül viszont, hogy a követelést bírósági, közjegyzői úton az elévülésre tekintettel nem lehet érvényesíteni, a tartozás megfizetését kikényszeríteni, a szolgáltató vagy követeléskezelő/behajtó cég időnként felszólíthat az önkéntes fizetésre (anélkül, hogy az zaklatássá válna). Végrehajtás lefolytatására ugyanis csak végrehajtónak van lehetősége és csak jogerős bírósági döntés, vagy közjegyző által kibocsátott és nem vitatott, jogerőre emelkedett fizetési meghagyás alapján.

Végül, természetesen akkor is nyilvánvalóan alaptalan a követelés, ha azt nem tudják bizonyítani, hozzád kötni, akkor azonban, ha bizonyítható, hogy valóban a te tartozásodról van szó, az elévülésre hivatkozással megúszhatsz egy esetleges végrehajtást.

Bízunk benne, hogy válaszunkkal a segítségedre lehettünk.

Üdvözlettel:

a FOME csapata

Hozzászólok