Harmincezer egy kezelés, de egy pezsgőn meg egy gyümölcskosáron spórolnak?

Az alábbi sztori leginkább kérdéseket vetett fel, amikor először találkoztam vele. Most tényleg, mi a ráció abban, hogy egy fenszi bjútiszalon összeállít egy több mint harmincezer forintos kényeztető csomagot, aztán elkezdi kispórolni belőle a luxi, de valójában minimálköltségű pezsgőt? Oké, elképzelhető, hogy a covid miatt nem lehetett közös italt felszolgálni, vagy a kevés vendég miatti folyton döglött pezsgő rendszerét szűntették meg, de vajon mi akadályozta őket abban, hogy a szóró- és egyéb lapokon is jelezzék ezt? Pláne, ha saját bevallásuk szerint már több mint egy éve (!) így működik a dolog. Arról a hogy is mondjam, vendégcentrikus megoldásról már nem is beszélve, hogy esetleg felajánljanak 10 perc extramasszázst vagy más jól hangzó semmit/gesztusértékű valamit kompenzációként a reklamáló vendégnek. Hát egyből mindenki boldogabb lenne eggyel! Nade, szerencsére, amíg ezeken morfondíroztam, kiderült, hogy a tanácsunk alapján írt panaszlevélre legalább az előre befizetett pénzt visszautalták. Éljen a fogyasztói tudatosság!

Tisztelt Fogyasztóvédők! 

2021.01. 26-án az interneten vásároltam ajándékba Bliss Spa szolgáltatást ajándékba lányomnak, születésnapjára. Sajnos a pandémia miatt nem tudta beváltani.

Most, hogy újra lehetőség nyílt a szolgáltatást igénybe venni, írásban egyeztetett időpontot. Visszaírták, hogy a szolgáltatás egy részét nem tudják teljesíteni (pezsgő gyümölcskosár). Nem is ajánlottak ennek értékében semmit kárpótlásul. Azt írták, hogy a szolgáltatásnak ezt a részét egy éve már nem tudják teljesíteni. , de a csomagban szerepel, amelyet én január 26-án vásároltam.

A lányom ezek után nem kérte a szolgáltatást!

Írtam a cégnek, utalják vissza a számlámra a pénzt. Azt válaszolták , hogy nem utalják vegyem igénybe a szolgáltatást vagy ajándékozzam másnak. Sajnos ezek után elvesztettem a bizalmamat a cég iránt, és szeretném visszakapni a 31 990 Ft-t.

Kérem szíves segítségüket, hogyan járhatok el az ügyben!

Tisztelettel:

A Panaszakadémia tanácsa:

Kedves Panaszos!

 

Válaszunk röviden:

Továbbra is követelheted a teljes szolgáltatás vagy szerződésszegés következtében elállhatsz a szerződéstől, mindemellett pedig a fogyasztóvédelmi hatóságnál is panaszt tehetsz.

 

Válaszunk kifejtve:

Bármely szerződés megkötése esetén joggal várhatják a felek, hogy a teljesítés az abban foglaltaknak megfelelően történjen. A Polgári Törvénykönyv releváns rendelkezése a következő:

6:34. § [A teljesítés általános szabálya]

A szolgáltatást a kötelem tartalmának megfelelően kell teljesíteni.

Esetedben viszont pont ezen kötelezettség alól szeretne kibújni a vállalkozás, de azzal, hogy a szolgáltatást nem a szerződés tartalmának megfelelően kívánja nyújtani tulajdonképpen szerződésszegést követ el. A Ptk. erre vonatkozóan az alábbiakat rögzíti:

6:137. § [Szerződésszegés]

A szerződés megszegését jelenti bármely kötelezettség szerződésszerű teljesítésének elmaradása.

6:138. § [A teljesítés követeléséhez való jog]

Szerződésszegés esetén a sérelmet szenvedett fél jogosult a szolgáltatás teljesítésének követelésére.

6:140. § [Elállás, felmondás]

(1) Ha a szerződésszegés következtében a jogosultnak a szerződés teljesítéséhez fűződő érdeke megszűnt, elállhat a szerződéstől, vagy ha a szerződéskötés előtt fennállt helyzetet természetben nem lehet visszaállítani, felmondhatja azt, ha e törvény eltérően nem rendelkezik.

Ezen rendelkezésekből tehát teljesen egyértelművé válik, hogy szerződésszegésnek minősül az, ha a vállalkozás a teljes szolgáltatást nem nyújtja, vagyis a gyümölcskosarat és a pezsgőt nem szolgáltatja. Ennek következményeként természetesen követelheted a teljesítést, de üzeneted alapján értelemszerűen a szolgáltatás árát szeretnéd visszakapni, ami szintén adott.

Ahhoz azonban, hogy a visszatérítésre sor kerüljön, írásban ismertesd a vállalkozással az általunk leírt jogszabályi hátteret, valamint azt, hogy a szerződés teljesítéséhez fűződő érdeked megszűnt és közöld elállási szándékodat, majd szólítsd fel a vállalkozást a szolgáltatás díjának visszafizetésére, melyre szabhatsz egy pár napos határidőt is (pl.: 5-8 nap). Akkor azonban, ha az általad kitűzött határidő eredménytelenül telik el, javasoljuk, hogy vidd az ügyet a lakóhelyed szerint illetékes Békéltető Testület elé, ahol egy alternatív vitarendezési eljárás során, hivatalos kereteken belül kísérelheted meg megoldani a jogvitát. Mivel a békéltető eljárást a fogyasztók díjmentesen vehetik igénybe, ezért veszíteni nem tudsz vele, így mindenképpen fontold meg, ha a vállalkozás a felszólításod ellenére sem hajlandó a szolgáltatás díjának visszatérítésére.

A Békéltető Testületről, valamint eljárásáról, annak kezdeményezéséről az alábbi linkre kattintva olvashatsz bővebben:

https://bekeltetes.hu

Ezen felül lehetőséged van közjegyző előtti fizetési meghagyásos eljárást indítani, de a békéltetéssel ellentétben ez egy díjköteles eljárás (a követelt összeg 3%-a, de legalább 8 ezer Ft), ami akár perré is alakulhat, illetve van egy harmadik opció is, ami pedig a közvetlen perindítást jelenti.

A fizetési meghagyásos eljárásról a következő oldalon olvashatsz részletesebben:

https://www.mokk.hu/ugyfeleknek/FMH-es-annak-vegrehajtasa-FMHVH-az-eljarasrol.php

 

Addig rendben van a dolog, hogy alapvetően szerződésszegésről van szó, ám egy körülményt ne felejtsünk el értékelni, ami üzenetedben így szerepel:

„Azt írták, hogy a szolgáltatásnak ezt a részét egy éve már nem tudják teljesíteni. , de a csomagban szerepel, amelyet én január 26-án vásároltam.”

Igen fontos, hogy a vállalkozás állítása szerint már egy éve nem kiegészítője az általad megvásárolt szolgáltatásnak a gyümölcskosár és a pezsgő, ennek ellenére január 26-án még az ezeket magában foglaló szolgáltatást értékesítették. Így ezen a ponton felmerül a megtévesztő kereskedelmi gyakorlat gyanúja, amely miatt panaszt tehet az elsőfokú fogyasztóvédelmi hatóságnál, vagyis a megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztályán. A hatósági bejelentést megteheted akár a békéltető eljárás megindításával párhuzamosan is, hiszen egyik sem érinti a másikat. A hatósági eljárás célja a jogsértések kivizsgálása, szankcionálása és ezáltal a jogkövető magatartás ösztönzése, elősegítése, míg a békéltetés célja az, hogy az egyedi jogvitában megoldás szülessen.

 

Bízunk benne, hogy válaszunkkal a segítségedre lehettünk.

 

Üdvözlettel:

Panaszakadémia

Fejlemény:

Tisztelt FOME  csapat!

Nagyon szépen köszönöm a segítséget! Ennek alapján írtam a szolgáltató cégnek egy szép , részletes levelet az iránymutatásotoknak megfelelően és a megfelelő hivatkozások alkalmazásával.

Pár napon  belül  vissza utalták a számlámra a befizetett összeget hiánytalanul!

Hálásan köszönöm a segítségeteket! Ráadásul a segítségetekkel pozitív eredménnyel zárult számomra! 

Tisztelettel és üdvözlettel:

Hozzászólok