Higiéniai okokból nem cserélhető termék a fülhallgató?

Elégedetlen vevőként azt hiszem sokan horkannak fel, hogy mégis miért ne lehetne visszacserélni egy fülest, de ha a másik oldalról közelítünk, vajon hányan szeretnének egy olyan dolgot a fülükbe tenni, ami már megjárta egy vagy több ismeretlenét? Szerencsére ezt nem nekünk és nem is a cégeknek kell önállóan eldöntenie, ugyanis törvényileg szabályozott a kérdés.

Tisztelt egyesület.

Webshopon keresztül egy fülhallgatót vásároltam. A megérkezés után 6 nappal az eladónak e-mailen jeleztem, hogy szeretném visszaadni a hallgatót, mert nem felel meg az igényeimnek. Kibontottam, kipróbáltam és mivel az áruhoz magyar nyelvű leírást nem adtak, így próbálkoztam, hátha csak nem tudom kezelni. Másik eladó interneten letölthető dokumentumából azonban kiderült, hogy jól használtam.

A válaszuk az volt, hogy ez higiéniai terméknek számít, így nincs lehetőségük azt visszavenni. Mi dönti el, hogy egy termék higiéniai termék-e? Nem kellene ezt a forgalmazónak valahol: web oldalon, számlán, a csomagban feltüntetnie?

Válaszukat várva

Ernő

A Panaszakadémia tanácsa:

Kedves Ernő!

 

Válaszunk röviden: Álláspontunk szerint a termék esetében az indokolás nélküli elállási jog gyakorlása nem tagadható meg.

 

Tapasztalataink azt mutatják, hogy a fejhallgatók, illetve a fülhallgatók esetében az indokolás nélküli elállási jog gyakorlása szinte sohasem egyszerű. Ennek oka leginkább az, hogy a kereskedők ezeknél a termékeknél higiéniai szempontokra hivatkozva a termék kibontását, illetőleg kipróbálását követően megtagadják az elállási jog gyakorlását. A 45/2014. (II. 26.) Korm.rendelet ugyanis felsorolja azokat a terméktípusokat, amelyek kivételt képeznek a 14 napos indokolás nélküli elállási jog alól, tehát azok esetében az elállási jog nem gyakorolható. Ilyen kivételt képeznek azok a zárt csomagolású termékek, amelyek egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontás után nem küldhetők vissza. A vállalkozások a fülhallgatók és fejhallgatók esetében általában arra hivatkoznak, hogy mivel a fogyasztó a terméket kibontotta és esetlegesen kipróbálta, megszűnt az elállási jog gyakorlásának lehetősége, mert a terméket továbbértékesíteni már nem tudják.

Más azonban a véleménye erről az Európai Unió Bíróságának, hiszen a C-681/17. sz. ügyben kimondta, hogy az elállási jog gyakorlása csak akkor zárható ki, ha a termék értékesíthetősége egészségvédelmi vagy higiéniai okokból a csomagolásának felbontását követően véglegesen megszűnik, mivel az érintett termék jellege lehetetlenné vagy rendkívül nehézzé tenné a vállalkozás számára az annak újbóli értékesíthetővé tételére irányuló intézkedéseket. A Bíróság ugyan a matracok vonatkozásában hozta meg döntését, ám analógia révén az más termékektől való elállás esetén is irányadó, így a fejhallgatók és a fülhallgatók tekintetében is. Álláspontunk a Bíróság érvelése alapján az, hogy esetedben a vállalkozás nem tagadhatja meg az elállás lehetőségét a fülhallgató vonatkozásában, mivel azt – még ha ki is bontod és kipróbálod – a vállalkozás alávetheti valamiféle kezelésnek, tisztításnak, fertőtlenítésnek, melynek révén a termék harmadik fél általi újbóli használatra, és ebből következő újbóli értékesítésre alkalmassá válik, az egészség vagy a higiénia követelményeinek megsértése nélkül.

Javasoljuk, hogy az általunk leírtakra hívd fel a vállalkozás figyelmét írásban, ám, ha nem sikerül közös nevezőre jutnotok, akkor a lakóhelyed szerint illetékes Békéltető Testület alternatív vitarendezési eljárását tanácsoljuk megindítani, valamint azzal párhuzamosan az elsőfokú fogyasztóvédelmi hatóságnál, azaz a megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi főosztályán is célszerű bejelentést tenni! Utóbbinál amiatt is bejelentésnek van helye, hogy a vállalkozás magyar nyelvű használati és kezelési útmutatót a termékhez nem mellékelt, ami a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek nem megfelelő gyakorlat.

A Békéltető Testületről, valamint eljárásáról, annak kezdeményezéséről az alábbi linkre kattintva olvashatsz bővebben:

https://bekeltetes.hu

Akkor pedig, ha a fülhallgató vételára egy nagyobb összeg, a békéltetésen túl érdemes megfontolni a közjegyző előtti fizetési meghagyásos eljárás megindítását is, a vételár visszaszerzése céljából. Ez azonban díjköteles alternatíva ( a követelt összeg 3%-a, minimum 8 ezer Ft), továbbá perré is alakulhat adott esetben.

Erről a következő honlapon találsz minden részletet:

https://www.mokk.hu/ugyfeleknek/FMH-es-annak-vegrehajtasa-FMHVH-az-eljarasrol.php

Végül pedig, természetesen a polgári peres eljárás megindításának lehetősége is adott.

Bízunk benne, hogy válaszunkkal a segítségedre lehettünk.

 

Üdvözlettel:

a Panaszakadémia csapata

Hozzászólok