Ismerd meg legjobb barátaidat: Jótállást és Kellékszavatosságot!

Ebben a topikban 2 jó barátot fogunk közelebbről bemutatni, ezek: a jótállás és a kellékszavatosság.  Hogy miért jók ezek a barátok? A velük köttetett barátság ugyan speciálisnak mondható, mert hát véges, ám ameddig tart, ott vannak neked, ha baj van és segítő kezet, valamint biztonságot nyújtanak a gyártási eredetű problémák esetére. Ne habozzunk tehát a jótálláshoz vagy a kellékszavatossághoz folyamodni, ha határidőn belül hibát észlelünk vagy minőségi kifogásunk van! Fontos azonban helyre tenni magunkban, hogy bár a köznyelvben ezt a 2 fogalmat összevonják és garanciaként hivatkoznak rájuk, 2 külön jogintézményről van szó, melyek alapvető különbségekkel bírnak, ennek ellenére mégis közeli rokonságban állnak. Lássuk hát, mit is kell tudnunk a mi barátainkról, erről a segítőkész párosról!

1. Mi a különbség a jótállás és a kellékszavatosság között?

A Polgári Törvénykönyv által lefektetett kellékszavatosság gyakorlatilag minden termékre vonatkozik, így a termék olyan hibája miatt, melynek oka már a vásárlás időpontjában is megvolt, tehát gyártási eredetű, a vásárlás időpontjától számított 2 évig a következő igényekkel élhetünk: javítás, csere, árleszállítás, vételár visszafizetése.

Ezzel szemben a jótállás csak egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozik, mint pl.: bútorok vagy háztartási gépek 10 000 Ft-os eladási ár felett stb.. Fontos továbbá, hogy a jótállásnak 2 formája létezik, hiszen beszélhetünk a jogszabály által előírt kötelező jótállásról és arról a jótállásról, melyet a vállalkozás önként vállalhat a kötelező jótállási időn felül, azaz szerződéses jótállásról. Lényeges különbség közöttük, hogy a kötelező jótállás szabályait a 151/2003. (IX. 22) Korm.rendelet tartalmazza és annak időtartama a termék vételárától függően alakul, míg a szerződéses jótállásnak mind a feltételit, mind az időtartamát a vállalkozás határozza, illetve határozhatja meg.

2. Mennyi a jótállási idő?

Attól függ. A 2021. január 1. előtt vásárolt, kötelező jótállás hatálya alá tartozó termékek esetében 1 év kötelező jótállásról beszélhetünk, tehát ha az egy év eltelt és plusz jótállást nem vállalt a vállalkozás, úgy jótállási igény érvényesítésére nincsen lehetőség.

A 2021. január 1. után vásárolt tartós fogyasztási cikkek esetében viszont sávosan alakul a jótállási idő, a termék vételárától függően:

10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,
100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,
250 000 forint eladási ár felett három év.

3. Vettem egy háztartási kisgépet 7000 Ft-ért, de az eladó azt mondja, hogy nincs rá jótállás. Igaz ez?

Bár ebben az esetben egy tartós fogyasztási cikkről van szó, arra mégsem vonatkozik kötelező jótállás, mivel van egy másik kritérium is, amelynek szintén teljesülnie kell ahhoz, hogy az adott termék kötelező jótállás hatálya alá tartozzon. Tehát, amellett, hogy a 151/2003. (IX. 22.) Korm.rendelet mellékletében felsorolt valamely tartós fogyasztási cikknek kell lennie a megvásárolt terméknek, az is szükséges, hogy azt 10 000 Ft-ot meghaladó vételáron vásárolja meg a fogyasztó.

Ha valamelyik kritérium nem teljesül, akkor a termékre nem kötelező jótállás, hanem kellékszavatosság vonatkozik.

4. Milyen termékekre vonatkozik a kellékszavatosság?

A kellékszavatosság gyakorlatilag minden termékre vonatkozik, ha viszont az adott termék esetében van kötelező jótállás, akkor azzal  érdemes élni, mert kedvezőbb helyzetet teremt.

5. Mennyi ideig élhetek kellékszavatossággal?

A kellékszavatossági idő 2 év, ha vállalkozástól vásárolunk új terméket. Ez a 2 év azonban két részre osztható. A 2022. január 1. előtt  vásárolt termékek esetében a vásárlást/kézhezvételt követő első 6 hónapban, míg az azt követően vásárolt termékek esetében az első 1 évben egy ún. hibás teljesítési vélelem érvényesül, ami azt jelenti, hogy az ezen határidőn belül felmerült hiba esetén vélelmezni kell, hogy annak oka már a vásárlás időpontjában a termékben rejlett. Ekkor tehát, ha a vállalkozás a kellékszavatossági kötelezettsége alól mentesülni kíván, bizonyítania kell, hogy a hiba oka nem gyártási eredetű, az a nem megfelelő használat következménye.

Fontos azonban kiemelni, hogy a fél, illetve az egy év elteltét követően a bizonyítási teher átszáll a fogyasztóra!

6. Használt terméket vásároltam. Ha meghibásodik, van valamilyen jogom az eladóval szemben?

Ha vállalkozástól vásárolsz használt terméket, arra legalább 1 év kellékszavatosság vonatkozik és él a hibás teljesítési vélelem. Ezzel szemben, ha magánszemélytől vásárolsz – legyen az akár használt, akár új termék –  ugyancsak 1 év a kellékszavatosság, de nem érvényesül a hibás teljesítési vélelem, így a bizonyítás minden esetben a vevőt terheli. Utóbbi esetben fogyasztói jogviszonyról nem beszélhetünk.

7. A kötelező jótállási időn belül meghibásodott a termék. Mire tarthatok igényt?

Jótállási igényed alapján elsősorban javítást vagy cserét kérhetsz, igényelhetsz továbbá árleszállítást, ha azonban ezek egyike sem lehetséges, akkor elállhatsz a szerződéstől és követelheted a termék vételárának visszafizetését.

8. Mennyi ideig húzhatja a vállalkozás a javítást?

Ha közvetlenül a hiba bejelentésekor a vállalkozás nem tud nyilatkozni a jótállási igény teljesíthetőségéről, akkor álláspontjáról 5 munkanapon belül igazolható módon köteles tájékoztatni a fogyasztót. A vállalkozásnak egyébként törekednie kell arra, hogy a hiba bejelentésétől számított 15 napon belül elvégezze a javítást. Amennyiben ez nem lehetséges, akkor köteles a javítás várható időtartamáról tájékoztatni a fogyasztót. A 15 napot tehát túllépheti a vállalkozás, viszont a 30 napot már nem, mivel a jogszabály értelmében, ha a vállalkozásnak 30 napon belül nem sikerül a javítást elvégeznie, akkor köteles a terméket 8 napon belül cserélni, vagy ha az nem áll módjában, akkor a vételárat visszafizetni.

Amennyiben a kötelező jótállás hatálya alá eső termék első meghibásodása esetén megállapítható, hogy a termék javíthatatlan, a vállalkozás köteles azt 8 napon belül cserélni vagy, ha a csere nem lehetséges, akkor 8 napon belül a termék vételárát visszatéríteni. Ez alól azonban vannak kivételek, így például: az autók, elektromos kerékpárok, motorkerékpárok, stb.

9. Hány alkalommal kell eltűrnöm a termék javítását, mikor kérhetek cserét?

Alapvetően, ha három javítást követően a kötelező jótállás hatálya alá eső termék ismételten meghibásodik, akkor a vállalkozás köteles a terméket 8 napon belül cserélni vagy, ha a csere nem lehetséges, a vételárat visszatéríteni. Ez alól azonban vannak kivételek, így például: az autók, elektromos kerékpárok, motorkerékpárok, stb.

Előfordulhat azonban, hogy a hiba olyan súlyos, hogy indokolt lehet már első körben is elállni a szerződéstől.

10. Ki tartozik jótállással, kinél jelenthetem be a jótállási igényem? A gyártónál, a forgalmazónál vagy esetleg a szerviznél?

A fogyasztó a jótállási igényét választása szerint a vállalkozás székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén, és a vállalkozás által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti. Vállalkozás alatt azt a vállalkozást értjük, amelytől a fogyasztó a terméket vásárolta.

11. Elutasíthatja a vállalkozás a jótállási/szavatossági igényem?

Igen, elutasíthatja, de a 2021. január 1-től hatályos rendelkezések meghatározzák a vállalkozás által a fogyasztó rendelkezésére bocsátandó szakvélemény kötelező tartalmi elemeit, ami abban az esetben szükséges, ha a vállalkozás a fogyasztó jótállási igényének teljesítését el kívánja utasítani. A jogszabályi követelményeknek megfelelő szakvélemény hiányában a fogyasztó jótállási igényének teljesítését a vállalkozás nem tagadhatja meg!

Ha nem sikerül a vállalkozással egyezségre jutnunk, kezdeményezzünk békéltető eljárást a lakóhelyünk szerint illetékes Békéltető Testületnél.

12. Kellékszavatosság esetén milyen jogaim vannak?

Kellékszavatossági igényed alapján elsősorban javítást vagy cserét kérhetsz, ha azonban ezek egyike sem lehetséges elállhatsz a szerződéstől és követelheted a vételár visszafizetését. Azt mondhatjuk, hogy kellékszavatosság esetén az első 6 hónap (2022. január 1. előtt vásárolt termékek esetében), illetve az első 1 év (2022, január 1. után vásárolt termékek esetében) a jótálláshoz hasonló, viszont azt követően már nehezebb a fogyasztó helyzete, hiszen a bizonyítás őt terheli.

13. Hibás lett a termék, elvesztettem a bizalmam, nem akarom, hogy javítsák a terméket, hanem szeretném visszakapni a pénzem. Lehetséges ez?

Akár jótállásról, akár kellékszavatosságról van szó, az érvényesíthető igények esetében egy kötött sorrendet állít fel a jogszabály, amitől csak kivételes esetben lehet eltérni. Elállásra csak abban az esetben van lehetősége a fogyasztónak, ha a termék javíthatatlan vagy már háromszor javították, de továbbra is hibás és a vállalkozás a terméket cserélni nem tudja, vagy, ha a hiba olyan súlyos, hogy indokolt lehet már első körben is az elállás. Az elállás egy végső megoldás abban az esetben, ha már a javítás vagy a csere nem jöhet szóba vagy nincs rájuk mód.

Hozzászólások

  1. Helfenbein Lászlóné cs,7.gabi@gmail.com

    Üdv!kérdésem a következő:Augusztus 13 iai szállítással vettem egy készüléket az interneten.Nem volt hozzá magyar nyelvű kezelési útmutató.Többszöri levél váltás után kaptam egyet, ami nem kompatibilis az általam vásárolt termékkelElállnék a vásárlástól mert nem látom értelmét a további harcnak, nincs már bizalmam velük szemben. De csak cserélni akarnak, nem értik, hogy nem a termék a rossz.Kérhetem a vételár. és szállítási költség vissza fizetését, és milyen lépésekre van szükségem hogy ez meg is történjen.

Hozzászólok