Jogász kell a Posta ÁSZF-ének értelmezéséhez

Szegény Magyar Posta a legtöbbet szidott hazai szolgáltatók egyike, a neten fellelhető fogyasztóvédelmi sztorik alapján jellemzően tök jogosan. Bár ezúttal úgy tűnik, alaptalanul vádolták hiányos teljesítéssel, megmondom őszintén, az információs oldalakon használt agyzsibbasztó bikfanyelv, a végtelenül túlbonyolított, bekezdésekre és ÁSZF pontokra körbehivatkozó tájékoztatórendszer, a semmitmondó formaválaszok és az értelmezhetetlen felvilágosítások miatt legalább annyira jogosan jár nekik egy orrpöccintés.

Tisztelt Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesülete!

 

A Magyar Posta szolgáltatásával illetve annak hiányával kapcsolatban érdeklődnék. 

 

A Magyar Posta ügyfélszolgála többszöri megkeresésemre sem tudott a szokásos Ctrl-C, Ctrl-V válaszokon túlmutató információt adni azzal kapcsolatban, hogy miért nem kézbesítik címhelyen a NEMZETKÖZI AJÁNLOTT – REGISTERED címkével ellátott küldeményeket. 

Egyetlen esetben kaptam nem Ctrl-C, Ctrl-V jellegű választ, egy konkrét küldeménnyel kapcsolatban az alábbit írták:

„Munkánkat meghatározó szabályok alapján 2021. március 29-től a Posta a méretei miatt levélszekrény útján nem kézbesíthető (maximális méret 324x229x50 mm), címhelyre címzett nemzetközi viszonylatú, Prime küldeményt a címében feltüntetettől eltérő helyen – a címhelyen történő kézbesítés megkísérlése mellőzésével –,hátrahagyott értesítő vagy a Posta részére rendelkezésre bocsátott, a címzett SMS fogadására alkalmas belföldi hívószámú mobil rádiótelefonjára, vagy e-mail címére vagy más hivatalos elektronikus elérhetőségére küldött értesítés alapján a címhez rendelt, kijelölt kézbesítési ponton kell kézbesítenie, aláírás nélkül.”

De én nem találom ezt a „munkájukat meghatározó szabályt” sehol sem, és kérésemre, hogy adják meg, hogy az ÁSZF mely pontja alapján nem kézbesítik címhelyen ezeket a küldeményeket, nem adtak választ, csak annyit, hogy ” Tájékoztatjuk, hogy a nemzetközi, nyomkövetés szolgáltatással feladott küldeményeket minden esetben a megjelölt címen kézbesítjük.”

A Prime levélről az alábbi dokumentumuk tájékoztat,  https://www.posta.hu/static/internet/download/PASZF_KI19_Prime_level.pdf), de ez 2019. április 1-jén lépett hatályba, nem 2021. március 29-én.

Az én küldeményeimen azonban szerepel a NEMZETKÖZI AJÁNLOTT – REGISTERED címke. Márpedig a Magyar Posta honlapján közzétett Terméklapok 74. oldala szerint ( https://posta.hu/static/internet/download/PASZF_ASZF02_Termeklapok.pdf), „Ajánlott többletszolgáltatás: Valamennyi postai szolgáltatóhelyen igénybe vehető járulékos szolgáltatásnak minősülő postai többletszolgáltatás, amely a – belföldi és nemzetközi viszonylatú – nem könyvelt levél küldeményt, vakok írását tartalmazó küldeményt könyvelt küldeménnyé minősíti és amelynek hibás teljesítése esetén a Postát átalány formájában terheli kártérítési felelősség.” 

Tehát fentiek alapján, ha a küldeményen szerepel a NEMZETKÖZI AJÁNLOTT – REGISTERED címke, akkor az könyvelt küldeménynek minősül. 

Szintén a Magyar Posta honlapján (https://www.posta.hu/kuldemeny_erkezese/igy_rendelj_kulfoldi_webaruhazbol) található információ alapján: „Ha regisztrált szolgáltatást (csomag, könyvelt levél) választ, akkor azt a küldeményt a posta címhelyen kézbesíti mérettől függetlenül.”

Tehát a Magyar Posta által közölt információk alapján minden olyan küldeményt, amelyen szerepel a NEMZETKÖZI AJÁNLOTT – REGISTERED címke, mérettől függetlenül címhelyen kell kézbesíteni. Valamilyen oknál fogva azonban ezt mégsem teszik meg, és nem adnak rá választ, hogy miért nem. Tudnának esetleg ezzel kapcsolatban tanácsot adni?

Prime levelekről volt szó, rajtuk a kék R-es címkével.

De ha csak a ragszámot nézzük, az UPU standard szerint az L kezdetűek nyomkövetettek ( https://www.upu.int/UPU/media/upu/files/postalSolutions/programmesAndServices/standards/S10-12.pdf, 11. oldal), és érdeklődésemre mindig azt írták, hogy „Tájékoztatjuk, hogy a nemzetközi, nyomkövetés szolgáltatással feladott küldeményeket minden esetben a megjelölt címen kézbesítjük.”

 

Köszönettel és tisztelettel:

 

A Panaszakadémia tanácsa:

Kedves Panaszos!

Válaszunk röviden: Az ÁSZF-ben foglaltak alapján álláspontunk az, hogy a Posta a kézbesítés során megfelelően járt el, esetedben nem volt köteles a címen történő kézbesítésre.

Bevalljuk, nem könnyű eligazodni a Magyar Posta megannyi tájékoztatóján, Általános Szerződési Feltételein, hiszen csak úgy zúdul ránk az információk tömkelege, és persze nem kevés a kivételek alóli kivétel sem. Kicsit több időbe telt számunkra is kibogozni, hogy melyek az esetedben irányadó rendelkezések, de megtaláltuk őket, így tisztázhatjuk, hogy vajon helyesen járt el a Posta, vagy sem.

Először is azzal kezdtük, hogy megnéztük a Postai Szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei között, hogy melyek a címen történő kézbesítésre vonatkozó releváns rendelkezések, amelyek a következők voltak:

6.4.1. A könyvelt postai küldemények címen történő kézbesítésének általános szabályai

1) Könyvelt postai küldeményt a feladó által megjelölt címen a Posta a 6.2. PONT 6) BEKEZDÉSÉBEN meghatározott személyek számára kézbesíti. A személyes kézbesítés érdekében a címzett köteles biztosítani a címhely egyszerű beazonosíthatóságát valamint könnyű és biztonságos megközelítését (pl.: lépcsőházi kulcs, kapukód rendelkezésre bocsátása, az állattartás szabályainak betartása).

Ezen rendelkezés tartalmaz egy visszautalást a 6.2. pont 6) bekezdésében foglaltakra, ezért következő lépésként ezt vettük szemügyre:

6) A postai küldeményt a címzett vagy –jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában –az egyéb jogosult átvevő részére kézbesíti a Posta. Egyéb jogosult átvevőnek a 6.4.2. PONT 4) BEKEZDÉSE és a 6.7. PONT szerinti alkalmi átvevő, a 6.5. PONT-ban meghatározott meghatalmazott, a 6.6. PONT-ban meghatározott helyettes átvevő, valamint a 6.9.PONT-ban meghatározott közvetett kézbesítő minősül.

Azt tehát megtudtuk, hogy a postai könyvelt küldemény címen történő kézbesítése mit takar, ki veheti át a levelet. Azt viszont mindenképpen ki kellett deríteni, hogy a nemzetközi ajánlott levél a könyvelt küldemények közé tartozik-e, hiszen, ha nem, akkor az előbbi rendelkezések nem alkalmazhatók. Erre a Postai termékek/szolgáltatások, többlet- és kiegészítő szolgáltatások terméklapjai között találtunk választ:

Ajánlott: Valamennyi postai szolgáltatóhelyen igénybe vehető járulékos szolgáltatásnak minősülő postai többletszolgáltatás, amely a –belföldi és nemzetközi viszonylatú –nem könyvelt levél küldeményt, vakok írását tartalmazó küldeményt könyvelt küldeménnyé minősíti és amelynek hibás teljesítése esetén a Postát átalány formájában terheli kártérítési felelősség.

Mindezek alapján a Postának tehát valóban kötelessége lett volna a levél címen történő kézbesítése, ám van egy további lényeges körülmény, ami az eddig ismertetett rendelkezéseket lesöpri az asztalról, mivel egy kivételes esetet képez. Ami tehát eldönti azt, hogy a Posta a leveledet vajon helyesen kézbesítette-e, az nem más, mint a levél Prime minősítése. A Prime levélről szóló tájékoztatójában ugyanis az alábbiakról informálja a Posta a fogyasztókat:

A Prime levél kézbesítése a Posta honlapján közzétett POSTAI SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF) 6. pontja szerint történik, azzal, hogy a Posta a Prime levelet az ÁSZF 6.3. pont 1) bekezdése valamint a 6.2. pont 2/A) bekezdésében foglaltak szerint kézbesíti vagy kísérli meg kézbesíteni.

Az ÁSZF 6.3. pont 1) bekezdése a következőt tartalmazza:

1) Nem könyvelt postai küldeményt a Posta – a jelen ÁSZF–ben meghatározott kivételekkel – az erre a célra szolgáló levélszekrénybe vagy kézbesítési ponton történő elhelyezéssel kézbesíti.

Az ÁSZF 6.2. pont 2/A bekezdése pedig a következőt rögzíti:

2/A) A Posta a méretei miatt levélszekrény útján nem kézbesíthető (maximális méret 324x229x24 mm), címhelyre címzett nemzetközi viszonylatú, nem könyvelt postai küldeményt a címében feltüntetettől eltérő helyen –a címhelyen történő kézbesítés megkísérlése mellőzésével –, a 12/A) bekezdésnek megfelelően hátrahagyott értesítő vagy a Posta részére rendelkezésre bocsátott, a címzett SMS fogadására alkalmas belföldi hívószámú mobil rádiótelefonjára, vagy e-mail címére vagy más hivatalos elektronikus elérhetőségére küldöttértesítés alapján a címhez rendelt, kijelölt kézbesítési ponton is kézbesítheti.

A Prime levél kézbesítése kapcsán tehát azt mondhatjuk, hogy az a főszabály alóli kivételt képez, így a Postának az előbb ismertetett rendelkezések értelmében nem kötelessége az ilyen levél címen történő kézbesítése. Ugyan a Posta tájékoztatása az információ kérő leveleidre hagy némi kivetnivalót maga után, mivel nem igazán volt informatív, de végső soron a lényeget magában foglalta.

A Magyar Posta tehát az ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően járt el a kézbesítés során, csupán csak a szövevényes szabályozás és az applikációban nem megfelelően feltüntetett információk lehettek félrevezetők számodra. Ha úgy véled emiatt, hogy felmerülhet a Posta részéről a fogyasztók megtévesztésének gyanúja, akkor bejelentést tehetsz a megyei Kormányhivatalban működő Fogyasztóvédelmi Főosztályon, hogy kivizsgálják az ügyet és megtegyék a szükséges intézkedéseket.

Bízunk benne, hogy válaszunkkal a segítségedre lehettünk.

Üdvözlettel:

a Panaszakadémia csapata

Hozzászólok