Kis kötelező felelősségbiztosítási káosz

Az alábbi sztoriban elsőre könnyű a 87 éves bácsit hibáztatni, amiért nem olvasta el rendesen, pontosan milyen értesítést küldött neki a biztosító, és nem járt utána az ügynek, ha nem volt neki világos a helyzet, de az vesse rá az első követ, aki még soha nem érezte teljesen elveszettnek magát a hivatalos levelek világában. Bízunk benne, hogy szakértőink válasza nagy segítség lesz minden hasonló gépjármű felelősségbiztosítási ügyben tanácstalankodó olvasónknak.

Tisztelt Cím !

XY bácsi megbízásából kerestem meg Önöket. Egyben a segítségüket szeretnénk kérni. Röviden a történet:

A bácsinak 2 db. szgk-ja van. Egy Moszkvics és egy Polski Fiat.
Mindkettő autó biztosítása már évek óta az ALLIANZ Hungária Biztosítónál van.
Mindkettő autóra egyszerre adta fel a biztosításokat.
2021. augusztus 30-án adta fel az utolsó negyedéves biztosításokat, mely 2021. 10.01-12.30-ig szólt.
Ezeket az összegeket 2021. szeptember 2-án könyvelték le. (a két gk-ra)
2021. szeptemberében „TÚLFIZETÉS” címén vissza utalták a befizetett összeget, de CSAK A MOSZKVICS szgk-ra.A bácsi úgy gondolta biztosan valamit eltévesztettek és nem foglalkozott vele tovább, hisz csak a Moszkvicsra küldték vissza.
2021. október végén kapott ugyan felszólítást hogy fizesse be, de mivel a kezében voltak a befizetésről szóló csekkek úgy gondolta nincs mit befizetnie.
2021. december elején FELMONDTÁK A SZERZŐDÉSÉT.

Ekkor kérte a segítségünket, hisz egyedül él és 87 évesen nem tudta mitévő legyen.
Felhívtam telefonon a biztosítót ahol elmondták, hogy újra kell kötnie a szerződését, és fizessen be sürgősen összesen 12.197.-ft-ot.
Ezt  mi  még aznap átutaltuk a biztosítónak.
A negyedéves biztosítása 7.290.-ft volt.

Ezután érte a következő meglepetés, a B10-es besorolású biztosítása 2022. évre 7.290.-ft helyett 17.970.-ft lenne.
Előző években a kötelező biztosítása így alakult: 2020.  6.420.-ft/né 2021. 7.290.-ft/né, 2022. 17.970.-ft/né

Kétségbeesett, és kérte hogy sürgősen vonjuk ki a forgalomból a Moszkvicsot, ami 2021. december 20-án megtörtént.

A biztosító nemrég visszautalt „TÚLFIZETÉS” címén 788.-ft-ot.

Levelet (e-mailt) írtam meghatalmazással a biztosítónak, hogy méltányolják a kérését és REAKTIVÁLJÁK  a szerződését, de mindkétszer negatív válasz érkezett. Azzal érvelnek, hogy 2021. aug. 30-a óta nem történt befizetés. A decemberi utalást nem veszik figyelembe.
Közben segítettem a bácsinak összerakni a papírjait, és meglepődve tapasztaltam, hogy annak ellenére hogy rendszeresen befizette a csekkeket, még mindíg van ugyan arra az időszakra, ugyan akkora összegre kiküldve egész évre csekk. Még jó hogy nem fizette be.
A biztosító év végén kiküldte neki a következő évre szóló csekkeket, melyeket ő mindíg időben befizetett. Nem értem miért kell megzavarni további csekkek kiküldésével.

A bácsi hivatásos sofőr volt. Soha nem volt balesete. A gépkocsijával a temetőbe jár ki a feleségéhez, és a boltba. Szerencséje, hogy van még egy gépkocsija. Kevés nyugdíja van, ezért nagyon méltánytalan a biztosító eljárása. Azt meg végképp nem gondoljuk, hogy a biztosítónak ez az összeg komoly gondot okozna.

Kérésünk, szíveskedjenek segítségére lenni, a befizetett összeget szeretné ha visszakapná, és a régi szerződését reaktiválni.
A bácsi adatai: …
Az én adataim: …

Ha szükséges a biztosítóval történő  levelezést átküldöm.
Nagyon köszönjük előre is a közreműködésüket, további szép napot XY megbízásából …

A Pénzügyi Navigátor Tanácsadó Iroda tanácsa:

Kedves Panaszos!

Válaszunk röviden: A túlfizetés visszakövetelhető a biztosítótól, a szerződés reaktiválása érdekében azonban már a Pénzügyi Békéltető Testülethez javaslunk méltányossági kérelmet benyújtani, ha annak tárgyában továbbra sem sikerül egyezségre jutni.

Álláspontunk szerint az általad képviselt úrnak mindenképpen panasszal kellene élnie az Allianz Biztosító Zrt. felé. Ezt az Allianz panaszkezelési szabályzata értelmében a következők szerint teheti meg a panaszos:

  1. Szóban, személyesen: hálóztuk bármely ügyfélkapcsolati pontján vagy szerződött partnerénél.
  2. Telefonon: telefonos ügyfélszolgálatukon, amely nyitvatartási időben ( hétfő-szerda, és péntek: 8-18, csütörtök: 8-20 óra között) a 06–1/20/30/70-421-1-421 számokon érhető el (nem emelt díjas szolgáltatás).
  3. Elektronikus úton: a www.allianz.hu oldalon keresztül, vagy a biztositopanasz@allianz.hu címen.

Mi leginkább az írásos formában történő kapcsolatfelvételt javasoljuk, mert így a panaszos oldalán is nyoma marad a kommunikációnak. A panaszlevélben a a szerződő fél adatainak megadásán túl a szerződés számát is feltétlenül fel kell tüntetni.

A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII . Törvény 20. § (1) bekezdése szerint a biztosítási díj a kockázat viselésének időtartamára előre illeti meg a biztosítót. Ezen kötelezettségének az általad képviselt panaszos eleget tett, hiszen 2021. 08. 30-án előre megfizette a 2021. 10. 01. és 2021. 12. 31. közötti időszakra esedékes díjakat. Erről csatolni kell a csekk/csekkek másolatát és ismertetni, hogy az ezt követő biztosítói magatartás így téves, az ügyviteli hibájuk okozta végül a biztosítás megszűnését, ezért a panaszos jogosan követelheti, hogy az eredeti szerződést állítsák vissza és a többletként jelentkező befizetését utalják vissza, esetleg számolják el a következő időszak díjaként.

Ugyanezen törvény 21. § (4) bekezdése kimondja továbbá azt is, hogy amennyiben az esedékes biztosítási díjat nem fizetik meg, a biztosító a díj esedékességétől számított harmincadik nap elteltéig – a következményekre történő figyelmeztetés mellett – a szerződő félnek a díj esedékességétől számított hatvannapos póthatáridővel, igazolható módon a teljesítésre vonatkozó felszólítást küld. A türelmi idő eredménytelen leteltével a szerződés – amennyiben egyéb okból még nem szűnt meg – az esedékességtől számított hatvanadik napon megszűnik. A 21. § (5) bekezdése pedig rögzíti, hogy a biztosító köteles a szerződés megszűnéséről 15 napon belül az üzemben tartónak igazolható módon értesítést küldeni, amennyiben a szerződés megszűnése díjnemfizetés miatt következett be.

Ha a biztosító társaság az iméntiek szerinti tájékoztatási kötelezettségének maradéktalanul eleget tett, akkor hivatkozási alap az lehet, hogy a panaszos idős és nem pénzügyi szakember lévén nem tudott kiigazodni a biztosító intézkedései és tájékoztatásai között, illetve, hogy teljesen jóhiszeműen járt el, amikor egy hónappal korábban megfizette az esedékes díjakat. Ennek ellenére egy számára hátrányos tortúrát zúdított rá a biztosító társaság.

Amennyiben viszont a tájékoztatási kötelezettségét nem a hivatkozott jogszabályi rendelkezésekben foglaltak szerint teljesítette a biztosító társaság, akkor ennek tényét kell a reklamáció tárgyává tenni.

A panaszlevél végén mindenképpen érdemes felhívni a biztosító társaság figyelmét arra, hogy amennyiben az adminisztrációs hibákat közvetlenül egymással rendezni nem tudják, úgy a Pénzügyi Békéltető Testülethez fordul a panaszos.

A Pénzügyi Békéltető Testület eljárását egyébként abban az esetben kezdeményezheti a panaszos, ha a biztosító társaság a 30 napon belül nem tesz eleget a válaszadási kötelezettségének, vagy azzal nem ért egyet. Ez a pártatlan, alternatív vitarendezési fórum a Magyar Nemzeti Bankon belül működik, ahol ingyenes az eljárás, célja pedig a szerződéses jogviták hivatalos kereteken belüli rendezése.

Erről részletesen az alábbi linken olvashattok:

https://www.mnb.hu/letoltes/pbt-nc-2.pdf

Amennyiben a kérelem kitöltésével, benyújtásával kapcsolatban segítségre lenne szükségetek, keressetek minket bizalommal!

Bízunk benne, hogy válaszunkkal a panaszos segítségére lehettünk.

Üdvözlettel:

Pénzügyi Navigátor Tanácsadó Iroda

 

Fejlemény:

Tisztelt Cím !

 

Szeretném megköszönni segítségüket, és egyben tájékoztatni Önöket, hogy az Allianz biztosító rendezte a biztosítását az 

idős bácsinak. 

Reaktiválták a felmondott szerződését, és visszafizették a feleslegesen kifizetett összeget.

Elküldött e-mailemre két napon belül levél érkezett, melyben tájékoztattak hogy megvizsgálják az esetet. 

Pár napon belül pedig megérkezett a pozitív, elnézést kérő válaszuk szintén postai ajánlott levélben, a pénzt pedig postán küldték vissza a 88 éves bácsinak. 

Nagyon boldog volt és elmondta, hogy ő ezt nem tudta volna elintézni a bonyolult telefonos ügyintézés miatt. 

 

Munkájukhoz további sok sikert, kevés ügyfelet és jó egészséget kívánunk, tisztelettel 

 

Hozzászólok