Megtört szívvel is muszáj észnél lenni

Egy hozzátartozó elvesztése a trauma mellett gyakran igen komoly anyagi megterhelést is jelent a családnak. A temetések költségei extra igények nélkül is meglehetősen magasak, a családok pedig sokszor erőn felül is igyekeznek az elképzelt legtökéletesebb búcsúztatást megvalósítani. Ilyenkor nagyon sok az elintéznivaló, a szervezés, a döntési helyzet és kényszer, ráadásul egy érzelmileg erősen labilis állapotban, de bármilyen nehéz is, ilyenkor is fontos a szerződések alapos átolvasása. Sok pénz múlhat rajta.

Èrdeklődnèk hogy temetkezèskor van e joga a temettetèst vègző cègnek olyan szolgáltatásokat számlázni amiket nem kèrtünk. Ravatalozást ami nem lesz. Sírásást ami szintèn nem lesz. Úrna kèsz sírban lesz elhelyezve minden ceremónia nèlkűl. Közel háromszázezer fotintot fizettünk. Olyan dolgok vannak számlázva amik csak papiron vannak.

A Panaszakadémia tanácsa:

Kedves Panaszos!

Válaszunk röviden: A felek előzetes megállapodásán, a szerződés tartalmán múlik az, hogy vajon jogszerűen vagy jogszerűtlenül számolta fel a vállalkozás a kérdéses díjakat.

Amennyiben előre egyeztetted a vállalkozással, hogy nem egy teljes csomagot szeretnél, hanem kifejezetten jelezted, hogy csak bizonyos szolgáltatásokra tartasz igényt, úgy a vállalkozás nem teheti meg, hogy egyéb szolgáltatások díjait is felszámolja. Azért, hogy ilyen vitás helyzetek ne kerekedhessenek, érdemes a szolgáltatóval kötött megállapodást előzetesen írásba foglalni, hiszen az a későbbiekben bizonyítékul szolgálhat egy esetleges jogvita során.

Ha a vállalkozással megegyezni nem tudsz, úgy a lakóhelyed szerint illetékes Békéltető Testületnél alternatív vitarendezési eljárását kezdeményezheted az ügyben. Ez egy díjmentesen igénybe vehető fogyasztóvédelmi lehetőség, ami arra szolgál, hogy a felek között hivatalos kereteken belül megállapodás szülessen a vitás kérdésben.

A Békéltető Testületről, valamint eljárásáról, annak kezdeményezéséről az alábbi linkre kattintva olvashat bővebben:

https://bekeltetes.hu

Fontos azonban megjegyeznünk, hogy a Békéltető Testület eljárásának feltétele, hogy előzetesen és bizonyítható módon megpróbáltad rendezni az ügyet a vállalkozással, de nem jártál sikerrel. Erre tekintettel – mielőtt a békéltetés iránti kérelmet benyújtanád – írásban (e-mail vagy ajánlott, tértivevényes levél) közöld problémádat a vállalkozással és kezdeményezd annak megoldását. Erre szabhatsz egy pár napos határidőt is (pl.: 8 nap), hogy ne húzódhasson el hetekig, vagy akár hónapokig a probléma orvoslása. Ha viszont az általad tűzött határidőn belül sem sikerül egyezségre jutni, akkor már minden további nélkül a Békéltető Testülethez fordulhatsz.

Üdvözlettel: FOME

Fejlemény:

Tisztelt fogyasztóvèdő.

Ez az eset Debrecenben törtènt a sconto Morte temetkezèsi Kft nèl. A megrendelèsnèl jeleztük hogy nem kèrünk ravatalozást. Az ügyintèző közölte hogy az Aksd kèri tőlük hogy akkor is számlázni kell. Egy meglèvő sírkőbe kèrtük az úrna behelyezèst. Sírásást is számlàztak holott csak be kell rakni az úrnát a sírkőbe. Úgy gondolom nem kevès pènzt húztak ki a zsebünkből jogtalanúl. Valószinü hogy ezt sok emberrel megteszik.

Kedves Panaszos!

Az alaptalanul megfizettetett összeg visszaszerzése érdekében az előző üzenetünkben említett békéltető eljárás megindítására van lehetőséged, de természetesen polgári peres eljárást is kezdeményezhetsz, ha abban látod a megoldást, vagy ha a békéltetés sikertelenül zárulna.

Újabb üzeneted alapján viszont a megtévesztő kereskedelmi gyakorlat gyanúja is felmerült bennünk a vállalkozás azon tájékoztatása vonatkozásában, hogy köteles olyan szolgáltatások díját is kiszámlázni, melyeket a fogyasztó egyébként kifejezetten nem kért. Ezzel kapcsolatban az elsőfokú fogyasztóvédelmi hatóságnál, azaz a megyei Kormányhivatalban működő Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztályon tehetsz bejelentést. De erről azért tudni kell azt, hogy a közöttetek fennálló egyedi jogvitát nem érinti, tehát a konkrét ügyet megoldani nem fogja (annak rendezésére a fentebb említett eljárásokat veheted igénybe), de a bejelentésed nyomán hatósági eljárás indulhat a vállalkozással szemben, amennyiben pedig a hatóság eljárása során a gyanú beigazolódik, akkor a vállalkozást szankciókkal sújthatja.

A békéltetés és a hatósági eljárás tehát egymástól elkülönült lehetőségek, és azt javasoljuk, hogy mindkettővel élj!

Üdvözlettel: FOME

Hozzászólok