Mit tehetünk, ha jegyeladás-megosztó oldalon vettük a belépőt, lemondják a koncertet, az eladó pedig benyeli a visszatérítést?

 „Több mint 7 000 000 boldog felhasználó” – büszkélkedik honlapján a jegyoldal, ahol magánszemélyek árulnak és keresnek jegyeket a legkülönbözőbb rendezvényekre világszerte. A jegyvásárlók túlnyomó része persze tényleg boldog, hiszen ha kicsit macerásabban és drágábban is, de végül eljut az áhított programra, de néha bizony nem úgy alakulnak a dolgok, ahogy kéne. Ilyenkor nem árt tisztában lenni a kockázatokkal és a lehetőségeinkkel.

Tisztelt FOME csapat!

2020-ban vásároltam a Ticketswap alkalmazáson keresztül két jegyet az Aerosmith koncertre. A koncertet törölték és a jegyárakat visszautalták.

Sajnos, mivel ezen az app-on keresztül vettem, így az utalást nem én kaptam meg, hanem az, akitől mi vettük a jegyeket, így ő duplán kapta meg az összeget. Próbáltam beszélni az app üzemeltetőjével, aki 20€ ellenében továbította az ügyet egy inkasszós cégnek, melynek az átfutási ideje 5 hét.

Tudok még egyebet tenni az ügy érdekében?

A Panaszakadémia tanácsa:

Kedves Panaszos!

Válaszunk röviden: Fogyasztóvédelmi opciókkal akkor élhetsz jelen esetben, ha olyan vállalkozástól vásároltad a jegyeket, amely a rendezvénynek hivatalos jegyértékesítője vagy éppen a szervezője.

Amennyiben jól látjuk, a TicketSwap csupán egy platformszolgáltató, tehát az online platformot biztosítja arra, hogy vállalkozások vagy magánszemélyek különböző rendezvényekre szóló jegyeket adjanak el, illetőleg, hogy a felhasználók jegyeket vásárolhassanak. A jegyek adásvételére vonatkozó szerződés így nem a platformszolgáltatóval, hanem az általa biztosított platformon keresztül értékesítő magánszeméllyel vagy vállalkozással szemben jön létre. Nem mindegy azonban, hogy az eladó melyik kategóriába tartozik, akkor ugyanis, ha magánszemélytől vásároltál, az eset nem tartozik a fogyasztóvédelem körébe, mivel ekkor magánszemélyek közötti ügyletről van szó. Amennyiben viszont egy vállalkozástól vásároltál, amely hivatalos jegyértékesítője a rendezvénynek, netán annak szervezője is, akkor ettől a vállalkozástól követelheted a jegyek árának visszatérítését a következők alapján:

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:34. §-a kimondja, hogy „a szolgáltatást a kötelem tartalmának megfelelően kell teljesíteni.” A felek által kötött szerződést tehát az abban foglaltaknak megfelelően kell teljesíteni. Amikor a fogyasztó egy konkrét időpontban megjelölt rendezvényre vesz jegyet, akkor az esemény szervezője többek között arra vállalt kötelezettséget, hogy az adott időpontban megtartja a rendezvényt. A probléma akkor merül fel, amikor ez valamelyik fél részéről nem történik meg. Ha lemondásra kerül, elmarad az esemény a szervező részéről, akkor tulajdonképpen nem teljesíti a szerződést, azaz szerződést szeg. Ha az előadás időpontja előtt előzetesen kerül lemondásra a rendezvény, akkor előzetes szerződésszegésről beszélünk. A Ptk. 6:151. § (1) bekezdése alapján „ha a teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá válik, hogy a kötelezett a szolgáltatását az esedékességkor nem tudja teljesíteni, és a teljesítés emiatt a jogosultnak már nem áll érdekében, a jogosult gyakorolhatja a késedelemből eredő jogokat.” A Ptk. 6:154. § (1) bekezdése rögzíti, hogy „ha a kötelezett késedelembe esik, a jogosult követelheti a teljesítést, vagy ha a késedelem következtében a szerződés teljesítéséhez fűződő érdeke megszűnt, elállhat a szerződéstől.” A szervező megteheti, hogy lemondja a rendezvényt, de egy másik időpontban megtartsa azt. Ha azonban a fogyasztó jelzi, hogy a későbbi időpontban történő megtartás számára érdektelen, akkor a fogyasztó jogosult a vételárat visszakérni. Egyebekben, ha a rendezvény megtartása lehetetlen, akkor a Ptk. 6:180. § (1) bekezdése alapján „ha a teljesítés lehetetlenné válásáért egyik fél sem felelős, a szerződés megszűnésének időpontját megelőzően nyújtott szolgáltatás pénzbeni ellenértékét meg kell téríteni. Ha a már teljesített pénzbeni szolgáltatásnak megfelelő ellenszolgáltatást a másik fél nem teljesítette, a pénzbeni szolgáltatás visszajár.”

A fent leírtak alapján, álláspontunk szerint esetedben a kifizetett vételár visszajár, ha a rendezvényszervező a koncertet lemondta.

Javasoljuk, hogy mindezekre kitérve, írásban szólítsd fel a vállalkozást a vételár visszafizetésére. Ám, ha továbbra sem sikerül közvetlenül a vállalkozással megoldani a problémát, javasoljuk (magyarországi székhellyel rendelkező vállalkozás esetén), hogy indíts egy alternatív vitarendezési eljárást a lakóhelyed szerint illetékes Békéltető Testületnél. Ez egy díjmentes opció, melynek célja, hogy a felek közötti jogvita hivatalos kereteken belül rendeződjön.

A Békéltető Testületről és eljárásáról, annak megindításáról a következő honlapon olvashatsz részletesebben:

www.bekeltetes.hu

Persze nem ez az egyetlen lehetőség az ügyed megoldására, ha külföldi vállalkozástól vásároltad a jegyet, felveheted a kapcsolatot a magyarországi Európai Fogyasztói Központtal. A Központ kifejezetten a határon átnyúló fogyasztói ügyekre specializálódott, ezért hatékonyabb segítséget nyújthat, mint a Békéltető Testület, habár már a Testület is eljárhat az Unióban székhellyel bíró vállalkozásokkal szembeni ügyekben.

A Központról az alábbi linkre kattintva találsz bővebb információkat, illetve az elérhetőségeit is: www.magyarefk.hu

Akkor viszont az előbbi opciókkal nem járnál sikerrel, vagy szimplán csak erőteljesebb eszközökhöz folyamodnál, akár közjegyző előtti fizetési meghagyásos, illetve európai fizetési meghagyásos eljárást is indíthatsz. Ezek viszont díjköteles eljárások, amely díj magyar vállalkozás esetén a követelt összeg 3%-át jelenti, de minimum 8 ezer Ft, míg külföldi székhellyel rendelkező vállalkozások vonatkozásában azt a közjegyző minden esetben egyedileg határozza meg.

Ezekről a következő honlapokon olvashatsz részletesebben:

https://www.mokk.hu/ugyfeleknek/FMH-es-annak-vegrehajtasa-FMHVH-az-eljarasrol.php

https://www.mokk.hu/ugyfeleknek/EUFMH.php

További lehetőséget nyújthat az ügy rendezésére az online vitarendezési platform is, mely az alábbi linkre kattintva találsz meg:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU

Végül, természetesen a polgári peres eljárás megindításának lehetősége is nyitva áll előtted.

Ugyanakkor, ha a vállalkozás, amelytől a jegyeket vásároltad, a rendezvénynek nem hivatalos jegyértékesítője, és nem szervezője, a vételár visszakövetelésére sajnos nincs lehetőséged, hiszen ekkor a rendezvény megtartására nem, csupán a jegy ellenérték fejében történő átadására vállalt kötelezettséget az eladó vállalkozás.

Bízunk benne, hogy válaszunkkal a segítségedre lehettünk.

Üdvözlettel:

a Panaszakadémia csapata

Hozzászólok