A követeléskezelőnek mindig fizetni kell?

Tisztelt Fogyasztóvédelem! Az Intrum Zrt folyamatosan jogtalanul követel pénzt tőlem ,az adosságom 10 éve kifizettem amit nem ismer el , azóta is mondja, hogy újra fizessek 130 000 forijtot.! A zrt. szerint ez már egy másik tartozás, internet. De nekem nagyon régen nincs már ilyen előfizetésem, mikor megszüntettem, senki nem szólt arról, hogy tartozásum lenne. Milyen jogon? Nem tartozom nekik semmivel sem. Mit lehet tenni? Éva

A Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesülete tanácsa:

Kedves Éva!

Javasoljuk, hogy írásban keresse meg az Intrum Zrt-t, és írásban közölje, tudomása szerint semmilyen lejárt, vagy korábban elismert tartozása nem áll fenn, ezért írásban kéri a tájékoztatásukat, hogy milyen jogalap alapján, milyen tartozást kívánnak behajtani.
Ha az Intrum Zrt. a követelését nem tudja Ön felé hitelt érdemlően írásban igazolni, írásban szólítsa fel az Intrum Zrt-t a követelése megszüntetésére.

Valamint, amennyiben a tartozás elévülése merül fel, az alábbiakra szeretnénk felhívni a figyelmét:

Az elévült tartozás nem szűnik meg, csupán jogi úton kikényszeríthetetlenné válik. Tehát a követeléskezelő egy elévült vagy annak vélt tartozás megfizetésére felszólíthatja a fogyasztót.
Az elévülésre mindig az adósnak kell hivatkoznia, az elévülést a bíróság vagy más hatóság nem veszi hivatalból figyelembe. Ha az adós nem hivatkozik az elévülésre és kifizeti a tartozást, akkor azt utólag már nem követelheti vissza. Ennél is rosszabb, ha az adós az elévülési idő után elismeri a tartozást, mert így az újra követelhető.

A követeléskezelők gyakran vásárolnak meg lejárt (elévült) tartozásokat. Teljesen szokványos, hogy az elévült tartozást el akarják ismertetni a kötelezettel, mert ha ezt elérik, akkor elévülési idő után is köteles lesz megtéríteni a tartozást. Vagyis fizetési felszólítást az elévülés után is kaphatnak az adósok, mert a tartozás ugyan elévült, de nem szűnt meg.
Ha a követeléskezelő cég régebbi tartozást követel, akkor első körben az „adósnak” utána kell nézni az elévülési időnek. Meg kell nézni, hogy mikor kötötte a szerződést, és felmerül-e valamely elévülést megszakító körülmény, át kell gondolnia, hogy a követelés elévült-e vagy sem. A telekommunikációs tartozások (pl.internet előfizetés) 1 év alatt évülnek el.

Ha egy tartozás jogalapjával, törlésével vagy bármilyen más részleteivel kapcsolatban nem tud a vállalkozással megegyezni a fogyasztó, és még nem volt az ügyben fizetési meghagyás, vagy peres eljárás, akkor a Békéltető Testületnél kérelmezheti az ügye kivizsgálását. A kérelméhez az előzmény iratokat csatolni kell, az eljárás a fogyasztó számára díjmentes.

A Békéltető Testületről és eljárásáról, annak megindításáról a következő honlapon talál részletesebb információkat: www.bekeltetes.hu

Bízunk benne, hogy segítségére lehettünk!

Hozzászólok