A legfontosabb tudnivalók az online vásárlásról és az elállásról

Véleményünk szerint az elállási jog a fogyasztók szuperfegyvere, ami gyakorlatilag egy igen erős pajzs. Hasonlíthatnánk akár Amerika kapitány ikonikus pajzsához is, annyi különbséggel, hogy a fogyasztók esetében ennek a pajzsnak lejárati ideje van. Addig azonban, amíg az elállási jogunk gyakorlásának lehetősége fennáll,a pajzs teljes körű védelmet nyújt, így a nemkívánatos termékektől indokolás nélkül megszabadulhatunk úgy, hogy a kifizetett pénzünket visszakapjuk. Hát nem nagyszerű?! De bizony, az! Ám vannak azért kivételek és számos feltétel is, így sok fogyasztói kérdéssel találkozunk nap mint nap a témában, ami miatt szükségesnek tartjuk, hogy erről a szuperfegyverről adjunk egy közérthető használati útmutatót oly módon, hogy a leggyakrabban felmerülő fogyasztói kérdésekre szakmai válaszokkal szolgálunk. Csapjunk is bele!

1. Szeretnék elállni az üzletben vásárolt termék vásárlásától. Megtehetem?

A válasz az, hogy sajnos nem. A 14 napos indokolás nélküli elállási jogunkkal ugyanis csak abban az esetben élhetünk, ha terméket távollévők között, illetve üzlethelyiségen kívül kötött szerződéssel vásároljuk. Ez azt jelenti, hogy elállhatunk a szerződéstől akár interneten, akár telefonon, e-mailben vagy például termékbemutatók esetében, egy étteremben, előadó teremben stb. kötöttük, kivéve tehát a vállalkozás üzlethelyiségét.

Annak ellenére azonban, hogy a jogszabályi rendelkezések értelmében az eladó nem köteles az üzletben vásárolt, hibátlan terméket visszavenni, érdemes a vásárlást megelőzően mégis érdeklődni ezen lehetőség felől. Az egyes vállalkozások ugyanis saját üzletpolitikai megfontolásaik alapján helyszíni vásárlás esetére is biztosíthatják az elállás lehetőségét. Ismételten hangsúlyozzuk viszont azt, hogy ez nem kötelezettsége a vállalkozásoknak!

2. Kipróbálhatom a terméket?

Igen és nem. Amennyiben a termék nem tartozik a 45/2014. (II. 26) Korm.rendeletben felsorolt kivételek közé, úgy a termék működőképességéről való meggyőződéshez szükséges mértékben a fogyasztó kipróbálhatja a terméket. Ha viszont a  termék a rendeletben felsorolt kivételek közé tartozik (pl.: higiéniai termék, egyedi igények alapján legyártott  vagy romlandó termék), úgy a termék kipróbálásával, de akár a zárt csomagolás felbontásával is a fogyasztó elveszíti az elállási jogát.

3. Mennyi időn belül küldhetem vissza a terméket?

Kevesen vannak tisztában vele, de az elállás esetében egy kétszer 14 napos határidő érvényesül. A fogyasztó a termék kézhezvételét követő 14 naptári napon belül közölheti elállási szándékát a vállalkozással, majd innentől kezdve elkezd ketyegni egy ugyancsak 14 napos határidő, amelyen belül a vállalkozás köteles a fogyasztó által kifizetett ellenértéket visszafizetni, a fogyasztó pedig köteles a terméket visszaküldeni.

4. Hogyan közöljem az elállási nyilatkozatom? Elegendő, ha saját szavaimmal írom meg?

Az elállási nyilatkozatot minden esetben írásban kell közölni a vállalkozással, tehát e-mail vagy postai levél formájában. Az írásbeliség azért nagyon fontos, mert egy esetleges jogvitában bizonyítható, hogy az elállási nyilatkozat megtételére sor került, illetve, hogy határidőben került-e rá sor.

A nyilatkozat tartalmát tekintve az egyértelműség kedvéért jó, ha ha szerepeltetjük benne az elállás szót, hogy szeretnénk elállni az adott termék adásvételére vonatkozó szerződéstől. Nem kell jogi szaknyelvet alkalmazni, a saját szavainkkal megfogalmazott közlés teljesen alkalmas e célra, de mintaleveleink közt is találhatsz segítséget ehhez.

5. A 14 napon belül meg kell érkeznie a terméknek a vállalkozáshoz?

A termék visszaküldése esetében már az elállási nyilatkozat közlését követő 14 naptári napról beszélhetünk. Ezen határidőn belül a fogyasztó akkor is jogszerűen jár el, ha a termék a 14 napon belül még nem érkezett meg a vállalkozáshoz, de legkésőbb a 14. napon feladta azt. Javasoljuk, hogy a termék visszaküldését igazoló szelvényt tartsák meg, amíg az elállási procedúra le nem zárul!

6. Csak a vételárat kell visszafizetnie a vállalkozásnak vagy a szállítási költséget is?

A vállalkozás a fogyasztó által ellenszolgáltatásként fizetett teljes összeget köteles visszatéríteni, ideértve a szerződés teljesítésével összefüggő költségeket is. Ez utóbbi körbe tartozik a termék kiszállításának költsége is, így az a termék vételárával együtt visszajár elállás esetén.

7. Elálltam a vásárlástól, de a vállalkozás arról tájékoztatott, hogy nekem kell a visszaküldést megszerveznem és a saját költségemen kell visszajuttatnom hozzá a terméket. Ez jogszerű?

Igen gyakori tévhit az, hogy elállási jog gyakorlása esetén a visszaküldés költségét automatikusan a vállalkozás viseli. Ez nem így van. Abban az esetben, ha a vállalkozás kifejezetten nem vállalta magára a visszaküldés költségét, az a fogyasztót terheli.

Ugyanez a helyzet magával a visszaküldés megszervezésével is. Ez általában a nagyobb háztartási gépek vásárlása esetén sérelmes a fogyasztóknak, ezért mindig érdemes előre tájékozódni arról, biztosítja-e ezek bármelyikét a vállalkozás.

8. Használtam a terméket, de meggondoltam magam, szeretnék elállni vásárlástól. A vállalkozás viszont nem hajlandó visszavenni a terméket. Megteheti ezt?

Amennyiben a terméket használatba vette, mégsem szeretné megtartani, ezért inkább elállási jogával kíván élni, úgy annak gyakorlását a vállalkozás nem zárhatja ki. A fogyasztó tehát ilyen esetben is visszaküldheti a nemkívánatos terméket és a vállalkozás köteles visszafizetni a teljes ellenértéket. Ezt követően viszont a vállalkozás egy független szakértői vélemény alapján követelheti termékben – a használat következtében – beállott értékcsökkenést.

Hozzászólok