Hány napja van egy vállalkozásnak, hogy a panaszomra reagáljon?

Egyszerűségében is fontos kérdés, amivel minden tudatos fogyasztónak érdemes tisztában lennie – és persze a vállalkozásoknak is.

Tisztelt FOME!

Szeretnék érdeklődni, hogy 30 napos válaszadási határidő egy egyszerű vállalkozásra is igaz? És, ha igen, akkor hol lehet panaszt tenni annak elmulasztása miatt.

Köszönöm szépen a választ.

A Panaszakadémia tanácsa:

Kedves Panaszos!

Válaszunk röviden: Minden vállalkozás köteles a vonatkozó jogszabályban meghatározott határidőn belül érdemben megválaszolni a hozzá érkező fogyasztói panaszokat. A válaszadási határidő a vállalkozás tevékenységétől függően 15 vagy 30 nap lehet.

A 30 napos válaszadási határidő természetesen valamennyi vállalkozást köti.

  1. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről (Fgytv.)

17/A. § (6) Az írásbeli panaszt a vállalkozás – ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik – a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles.

Ez alól kivételt képeznek a közszolgáltatási tevékenységet végző vállalkozások, amelyek esetében 15 napra rövidül a válaszadási határidő.

Fgytv.

17/B. § (5) A 17/A. §-tól eltérően az ügyfélszolgálat minden esetben köteles a vállalkozás panasszal kapcsolatos álláspontját és intézkedéseit indokolással ellátva írásba foglalni, és a fogyasztónak a panasz beérkezését követő tizenöt napon belül megküldeni, kivéve, ha a fogyasztó panaszát szóban közli és a vállalkozás az abban foglaltaknak nyomban eleget tesz. A korábbi, érdemben megválaszolt panasz tartalmával azonos tartalmú, ugyanazon fogyasztó által tett, ismételt, új információt nem tartalmazó panasz, valamint az azonosíthatatlan személy által tett fogyasztói panasz kivizsgálását a vállalkozás mellőzheti.

(6) Az (5) bekezdés szerinti válaszadási határidő helyszíni vizsgálat vagy valamely hatóság megkeresésének szükségessége esetén egy alkalommal legfeljebb tizenöt nappal meghosszabbítható. A válaszadási határidő meghosszabbításáról és annak indokáról a fogyasztót írásban, a válaszadási határidő letelte előtt tájékoztatni kell.

Amennyiben az érintett vállalkozás a rá vonatkozó válaszadási határidőt elmulasztotta, úgy a lakóhelyed szerinti megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztályán tehetsz panaszt annak érdekében, hogy az esetet kivizsgálják, jogsértés megállapítása esetén pedig kiszabásra kerüljön a megfelelő szankció.

Bízunk benne, hogy válaszunkkal a segítségedre lehettünk.

Üdvözlettel:

a Panaszakadémia csapata

 

Hozzászólok