Hogy lehetne megoldani, hogy ne zaklasson tovább az Intrum?

Az ma már senkinek nem újdonság, hogy a kifizetetlen számlákat egy idő után nem a szolgáltatók vagy a nekik számlázást végző cégek próbálják behajtani, hanem az elmaradások egy idő után átkerülnek a kifejezetten a követeléskezelésre szakosodott cégekhez, akik aztán végigtolják az ügyet. Sajnos sokan ilyenkor sem tudnak vagy akarnak fizetni, és az elévülés az egyetlen reményük. De mennyi idő is, amíg elévül egy tartozás?

Üdvözlöm- ‘3 évvel ezelött vettem fel személyi kölcsönt-sajnos egy idö után nem tudtam fizetni. Jelenleg is kapok leveleket az Intrium Zrt-töl -se házam semmilyen vagyonom nincs a rokkant nyugdijam 50%-át vonják-Szerintem ez a tartozás már elévült-hogy lehetne ez megoldani, hogy ne zaklasson tovább az Intrium Zrt?

A Panaszakadémia tanácsa:

Kedves Panaszos!

 

Válaszunk röviden: Álláspontunk szerint egyelőre elévülésről nincsen szó a tartozásod tekintetében, azonban további információra lenne szükségünk az ügyedről.

A leírtak alapján egyelőre általánosabb jellegű választ tudunk adni, ezért kérjük, hogy a pontosabb tanácsadás érdekében vedd fel velünk ismét a kapcsolatot, és egyeztessünk az ügy részleteiről.
Az általad megadott információk alapján a válaszunk a következő:
A 3 évvel ezelőtt felvett személyi kölcsön nem fizetése valóban egy olyan szerződésszegésnek minősül, melyre tekintettel a kölcsönt folyósító pénzintézet jogosult felmondani a kölcsönszerződést, mely így azonnal lejárttá válik, és elkezd a teljes összeg késedelmi kamatokkal is növekedni. Feltételezhetően a felmondást követően a hitelintézet a veled szemben fennálló követelést átadta az Intrum Zrt. részére, aki értelmezésünk szerint kezdeményezte a követelés bírósági végrehajtását feltételezhetően valamilyen végrehajtható okirat alapján.
A követelés engedményezéséről értesítést kellett kapnia abban az időszakban, amikor ezt a követelést a személyi kölcsönt folyósító pénzintézettől az Intrum Zrt. megvásárolta, tekintettel arra, hogy maga az engedményezés is csak akkor válik jogossá a jogutód Intrum Zrt. részéről, amennyiben a jogutódlás tényéről, és a követelés pontos összegéről az adóst az engedményezett tájékoztatja. Ezen tájékoztatási kötelezettsége a törvény erejénél fogva áll fenn az Intrum Zrt-nek.
A végrehajtásról szóló törvény szabályozza azt is, hogy milyen sorrendiséggel kell (és lehet) a tartozást “behajtani”, s ezen sorrendben első helyen veled, mint adós jövedelme áll (ingatlan- és egyéb ingó tulajdon csak abban az esetben kerül végrehajtás alá, ha jövedelemmel az adós nem rendelkezik), mely jelen esetben a részedre folyósított rokkantsági nyugdíj.
A pénzkövetelés elévülési ideje 5 év. Azt írtad, hogy a személyi kölcsönt 3 éve vette fel, ami egyértelművé teszi, hogy a tartozás jogosultja, aki jelenleg már az Intrum Zrt., törvényesen, azaz az elévülési időn belül indította meg a bírósági végrehajtási eljárást.
Az elévülésről az alábbiakat érdemes tudni:
A gyakorlatban az elévülés legtöbbször akkor kerül szóba, ha valakinek olyan tartozása van, amelyet már évek óta nem fizet, és a hitelező sem tudja az adóson ilyen vagy olyan okok miatt behajtani, legtöbbször például azért, mert nincs olyan jövedelme vagy vagyona, amelyet végrehajtás alá lehetne vonni. Az elévülési idő azonban egyes esetekben megszakadhat, és újraindulhat. Azt is nagyon fontos tudni, hogy az elévülés nem szünteti meg a tartozást, csupán a bírósági úton való érvényesítését zárja ki, amennyiben arra hivatkozik az adós. Tehát hivatkozni kell rá, mert hivatalból nem vizsgálja, nem veszi figyelembe a bíróság. Továbbá fontos tisztában lenni azzal is, hogy amennyiben valaki kifizet egy már elévült tartozást, azt utólag az elévülésre hivatkozással nem követelheti vissza. Annak vizsgálatát, hogy megszakadt-e az elévülés, azzal kell kezdeni, hogy mikor keletkezett a követelés, tehát jelen esetben mikor lett megkötve a kölcsönszerződés. Elmondásod alapján 3 évvel ezelőtt, azaz 2018-ban, ami azt jelenti, hogy a 2014. március 15. utáni új Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit alapul véve az elévülést megszakítja (1) a tartozásnak a kötelezett részéről történő elismerése, (2) a kötelem megegyezéssel történő módosítása és az egyezség, (3) a követelés kötelezettel szembeni bírósági eljárásban történő érvényesítése, ha a bíróság az eljárást befejező jogerős érdemi határozatot hozott, vagy (4) a követelés csődeljárásban történő bejelentése.

A régi elévülési szabályokhoz képest az egyik igen fontos eltérés, hogy a 2014. utáni új szabályozás szerint az írásbeli fizetési felszólítás már nem szakítja meg az elévülést! Tehát a hitelező az új szabályok alapján kénytelen megindítani a követelés behajtására irányuló jogi eljárást, ami történhet fizetési meghagyásos eljárás, továbbá 3 millió forintot meghaladó összegű tartozás esetén közvetlenül peres eljárás megindítása útján, amely eljárás során, amennyiben jogerős és végrehajtható döntés születik, úgy lehet kérni a végrehajtási eljárás megindítását. A követelés kötelezettel szembeni bírósági eljárásban történő érvényesítése csak abban az esetben szakítja meg az elévülést, ha a bíróság az eljárást befejező jogerős érdemi határozatot hozott. Bírósági végrehajtási eljárásban pedig bármely végrehajtási cselekmény megszakítja az elévülést. Így végrehajtási eljárásban a bírósági végrehajtótól kapott felszólítás is alkalmas az elévülés megszakítására.
Álláspontunk szerint tehát egyelőre elévülésről nincsen szó a tartozásod tekintetében.
Végrehajtási eljárásban már nagyon korlátozottak az adós jogi lehetőségei, hiszen ítélt dologról beszélünk. Amit jelen esetben tehetsz, hogy a segítségünkkel méltányossági kérelemmel fordulsz az Intrum Zrt. felé és körülményeire tekintettel kéred a tartozás egy részének (kamatok) elengedését egy olyan fizetési ütemezés mellett, mely nem jelent a számodra lehetetlen anyagi terhet, s mely teljesíthető hosszú távon is a mindennapos kiadásai mellett is.

Amennyiben megadod itt telefonszámod, a választ készítő szakértő kollégánk szívesen felveszik veled a kapcsolatot, hogy minden kérdésedre válaszolni tudjanak.

Üdvözlettel:
a Panaszakadémia csapata

Hozzászólok