Miért éri meg örökre elveszteni 2 bérletes nézőt a szolnoki színháznak?

2020 és a koronavírus-járvány sok területen változtatta meg a világot és az életünket. Sajnos a globális veszteséglistánk megrázóan hosszú, de azért volt pár terület, amibe az örök optimisták és a MindenRosszbanVanValamiJó-hívők kapaszkodhattak. Ilyen volt például a streaming technológiák elterjedésének felgyorsulása. Hát ki gondolta volna pár éve, hogy Magyarországon sok helyen simán működni fog a digitális oktatás (és persze sok helyen nem, még jobban megmutatva a hazai oktatásban meglévő óriási különbségeket), vagy hogy lehetőség lesz a fotelből színházba menni! Jó, nyilván a műfaj sajátossága miatt a streamingelt előadás nagyon más élmény, mint a nézőtér sötétjében eltöltött 3 óra, de itt a semmihez képest kellett mérni, és hát mégis csak egy lehetőség volt a színészeknek a játékra, nézőknek az előadások megtekintésére. Meg is próbálkozott vele szinte minden színház. Technikai zűrök persze még a legnagyobbaknál is előfordultak, de azért a nézői panaszokat egy színházban általában megnyugtatóan rendezni tudják, tekintve, hogy jellemzően színházszerető emberekkel kell megoldást találni saját hatáskörben. Hogy az alábbi esetben a színháznak miért éri meg örökre elveszteni 2 bérletes nézőt, az nem teljesen világos.

Tisztelt  Hölgyem/Uram !

 

Az alábbiakban leírtak okán a Szolnoki Szigligeti Színházzal kapcsolatban fennálló panaszom miatt keresem meg  Önöket !

 

A nevezett színház Gazdasági Hivatalának és Titkárságának – a lentebb látható – levelet küldtem 2021.május 12-én, melyre, az abban leírtakkal kapcsolatban írásban választ a mai napig sem kaptam !

 

Mindössze annyi történt, hogy többszöri érdeklődésemet követően  az említett szinház értékesítési vezetője M. Krisztina (20-2xx-xxxx telefonszámról ) június 9-én telefonon megkeresett és kurtán furcsán közölte, hogy a levelemben jelzett  problémát nem tudják elfogadni, ezért a kártérítéstől teljesen elzárkóznak, mivel ők teljesítették  kötelezettségüket a streamelt előadásokkal !

 

Megjegyezni kívánom, hogy a levelem eredeti elküldési időpontjában – május 1-én – hasonló témában, kétféle bérletre vonatkozóan küldtem levelet a Szolnoki Szimfonikus Zenekarnak is, akik nagyon korrekt módon május 3-án a számlámra is utalták az általam jelzett  -bérlet kártalanítási- összeget !  

 

( Arra tekintettel, hogy helytelen e-mail cím szerepelt a színház oldalán, ezért került sor csak május 12-én a Szigligeti Színháznak írt levelem újbóli megküldésére.) 

 

Kérem, hogy szíveskedjenek a leírt történettel kapcsolatban – lehetőségük szerint eljárni-, mert rendkívül felháborító a színház érvelése, hiszen 2 fő bérlete esetén előadásonként 5000 Ft-ért számítógép képernyőn, rossz hangminőségben adott előadás közel sem egyenértékű a valós színházi körülményekkel !

 

Kérem további eredményes közbenjárásukat, tisztelettel:

 

 

 

Szolnoki Szigligeti Színház Jegyiroda

Tisztelt Ügyfélszolgálati Munkatárs ! 

 

Tájékoztatásul közlöm, hogy a Szigligeti Színház  2020/2021-es évadának előadásaira

 2 fő részére váltottam 

(… számozású) bérletet  2×12.500 Ft =25.000 Ft értékben. 

Az ismert körülmények okán ebből mindössze a Kőműves Kelemen c.előadást tudtuk 

megtekinteni élőben. 

 

A továbbiakban az online változatokat műszaki okok miatt nem volt módunk megtekinteni, melyet minden alkalommal – e-mail-ben- jeleztem a közvetítésben közreműködő jegypont.hu munkatársának, melyet ők közvetlenül Önöknek meg is küldtek. 

 

Az évad végére érve, valamint a napokban bejelentett intézkedésekre hivatkozással – miszerint csak oltottak mehetnek színházba, mi pedig személyes okok miatt ebből kimaradunk -, kérem  hogy a kieső 4 előadás 2 főre járó esetenkénti 2500 Ft-os bérletárát, összesen 20.000,-Ft-ot, azaz Húszezer Ft-ot szíveskedjenek visszatéríteni  az alábbi  bankszámlámra:

… számú (Takarékbank)

 

Mielőbbi szíves intézkedésüket előre is köszönöm:

A Panaszakadémia tanácsa:

Kedves Panaszos!

 

 

Válaszunk röviden: Eseted leírásából egyértelműen megállapítani nem tudtuk, hogy jogos-e a követelésed, ám kétesélyes a dolog és mi mindkét lehetőséget leírtuk, így válaszunk alapján könnyen megállapíthatod, hogy visszakövetelheted-e az adott összeget, illetve milyen lépéseket tehetsz, ha a vállalkozással való közvetlen kommunikáció sikertelennek bizonyul.

 

 

Nem igazán értünk egyet azzal, hogy a színház nem hajlandó visszafizetni a a bérletek árának azon előadásokkal arányos részét, amelyeket nem az alapfelállás szerint, hanem online tartottak meg. Ez leginkább amiatt aggályos, mert a a bérletek eredetileg a színházban megnézhető előadásokra szóltak, nem pedig online közvetítésre, ezért azzal, hogy a koronavírus közbeszólt, a közöttetek létrejött szerződés teljesítése lehetetlenült, mégpedig olyan okból, amelyért egyik fél sem felelős. Ekkor a színház természetesen felajánlhatta ugyan az online közvetítést, mint az előadások megtekintésének, így pedig a szerződés teljesítésének alternatíváját, ám a fogyasztó azt nem köteles elfogadni. Mivel neked, illetve nektek nem felelt meg ez az opció, a lehetetlenülés eredményeként a színház köteles visszafizetni a bérletek árának arányos részét. Ezt a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) a következőképpen rögzíti:

6:180. § [Felelősség a lehetetlenné válásért]

(1) Ha a teljesítés lehetetlenné válásáért egyik fél sem felelős, a szerződés megszűnésének időpontját megelőzően nyújtott szolgáltatás pénzbeni ellenértékét meg kell téríteni. Ha a már teljesített pénzbeni szolgáltatásnak megfelelő ellenszolgáltatást a másik fél nem teljesítette, a pénzbeni szolgáltatás visszajár.

 

 

Fontos azonban leszögeznünk, hogy mindez akkor vonatkoztatható a helyzetedre, ha közvetlenül azt követően közölted a visszafizetés iránti igényed, hogy a színház az előadások megtartásának alternatív módjáról tájékoztatott, hiszen a Ptk. az alábbiakat is kimondja:

6:179. § (2) A teljesítés lehetetlenné válásáról tudomást szerző fél késedelem nélkül köteles erről a másik felet értesíteni. Az értesítés elmulasztásából eredő kárt a mulasztó fél köteles megtéríteni.

 

 

Tehát, ha a színház szerződés teljesítésének alternatívájára vonatkozó tájékoztatását követően késedelem nélkül nem közölted a bérletek árának arányos része visszafizetése iránti igényed, úgy az ebből eredő kárt – jelen esetben a bérletek árának elvesztését – te viseled.

 

 

Amennyiben nem ez a helyzet, hanem az elsőként felvázolt eset áll fenn, úgy javasoljuk, hogy egy felszólító levélben hívd fel az általunk ismertetettekre a vállalkozás figyelmét, és szabj egy reálisnak ítélt, pár napos (pl. 5 nap) póthatáridőt a visszafizetésre. Ám akkor, ha a felszólító levél sem teszi meg a hatását és a póthatáridő eredménytelenül telik el, érdemes alternatív vitarendezési eljárást indítani a lakóhelyed szerint illetékes Békéltető Testületnél. Ez hivatalos keretek között teszi lehetővé a felek közötti jogvita rendezését, ugyanakkor anyagi ráfordítást nem igényel, mivel díjmentesen igénybe vehető a fogyasztók részéről.

A Békéltető Testületről, valamint eljárásáról, annak kezdeményezéséről az alábbi linkre kattintva olvashatsz bővebben:

https://bekeltetes.hu

De a békéltetés csupán egy, a hagyományos lehetőségeken túl biztosított, extra a fogyasztók számára, ezért természetesen közjegyző előtti fizetési meghagyásos eljárást, de akár polgári peres eljárást is indíthatsz a színházzal szemben, ha ezek valamelyikében látod a megoldást.

A fizetési meghagyásról részletesebb információkat az alábbi linkre kattintva találsz:

https://www.mokk.hu/ugyfeleknek/FMH-es-annak-vegrehajtasa-FMHVH-az-eljarasrol.php

 

 

Végül, említetted, hogy a színház nem reagált a megkereséseidre, amiből arra is következtettünk, hogy az általános 30 napos válaszadási kötelezettségét elmulasztotta. Ha valóban ez a helyzet, akkor emiatt bejelentést tehetsz az elsőfokú fogyasztóvédelmi hatóságnál, azaz a megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztályán, hogy a jogsértést kivizsgálják, majd a vizsgálat eredménye alapján a szükséges intézkedéseket megtegyék.

 

 

Bízunk benne, hogy válaszunkkal a segítségedre lehettünk.

 

 

Üdvözlettel:

a Panaszakadémia csapata

Hozzászólok