Minden, amit tudni akarsz, ha hibás fülhallgatót kaptál egy webshoptól!

A fogyasztóvédelemben vannak bizonyos ügyek, amikkel kapcsolatban nem lehet elégszer okosítani a vásárlókat, mert hiába jegyzi meg az ember a fő szabályt, a konkrét körülmények alapján néha mégsem egyértelmű, hogy melyiket is kell vagy érdemes alkalmazni. Ilyen például az online rendelt, de eleve hibásan érkező áruk kérdésköre. Visszaküldhetem? Akkor is, ha kibontottam? És meddig? Nekem kell fizetni a szállítást is? Pénz jár vissza vagy csak cserét kérhetek? A visszaküldést kinek kell fizetnie? Kérdés kérdés hátán, de most megválaszoljuk mindet!

Tisztelt egyesületi ügyintéző,

a tegnapi napon vásároltam egy fülhallgatót online websopban, amit ma reggel ki is szállítottak részemre. A termék hibásan érkezett, így megrendült a bizalmam vele kapcsolatban.

Reklamációm és kérésem ellenére nem hajlandóak visszatéríteni az árát és a hibás eszközt is nekem kellene visszajuttatnom. Azt gondolom vétlen félként jogom van a vételárhoz és a díjtalan visszajuttatáshoz ebben az esetben.

Kérem segítsenek a helyes megoldás megtalálásában.

A levelezésünket a webshoppal mellékletként csatoltam.

Köszönöm együttműködésüket.

A Panaszakadémia tanácsa:

Kedves Panaszos!

Válaszunk röviden: Két ösvényen indulhatsz el: a 14 napos indokolás nélküli elállási jogodat gyakorolva elállsz a szerződéstől vagy jótállási/kellékszavatossági igényt érvényesítesz.

Tapasztalataink azt mutatják, hogy a fejhallgatók, illetve a fülhallgatók esetében az indokolás nélküli elállási jog gyakorlása szinte sohasem egyszerű. Ennek oka leginkább az, hogy a kereskedők ezeknél a termékeknél higiéniai szempontokra hivatkozva a termék kibontását, illetőleg kipróbálását követően megtagadják az elállási jog gyakorlását. A 45/2014. (II. 26.) Korm.rendelet ugyanis felsorolja azokat a termék típusokat, amelyek kivételt képeznek a 14 napos indokolás nélküli elállási jog alól, tehát azok esetében az elállási jog nem gyakorolhat. Ilyen kivétel képeznek azok a zárt csomagolású termékek, melyek egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontás után nem küldhetők vissza. A vállalkozások a fülhallgatók és fejhallgatók esetében szinte kivétel nélkül arra hivatkoznak, hogy mivel a fogyasztó a terméket kibontotta és kipróbálta, megszűnt az elállási jog gyakorlásának lehetősége, mert a terméket továbbértékesíteni már nem tudják.

Más azonban a véleménye erről az Európai Unió Bíróságának, hiszen a C-681/17. sz. ügyben kimondta, hogy az elállási jog gyakorlása csak akkor zárható ki, ha a termék értékesíthetősége egészségvédelmi vagy higiéniai okokból a csomagolásának felbontását követően véglegesen megszűnik, mivel az érintett termék jellege lehetetlenné vagy rendkívül nehézzé tenné a vállalkozás számára az annak újbóli értékesíthetővé tételére irányuló intézkedéseket. A Bíróság ugyan a matracok vonatkozásában hozta meg döntését, ám analógia révén az más termékektől való elállás esetén is irányadó, így a fejhallgatók és a fülhallgatók tekintetében is. Álláspontunk a Bíróság érvelése alapján az, hogy esetedben a vállalkozás nem tagadhatja meg az elállás lehetőségét a fülhallgató vonatkozásában, mivel azt – még ha ki is próbáltad – a vállalkozás alávetheti valamiféle kezelésnek, tisztításnak, fertőtlenítésnek, melynek révén az harmadik fél általi újbóli használatra, és ebből következő újbóli értékesítésre alkalmassá válik, az egészség vagy a higiénia követelményeinek megsértése nélkül.

Az, hogy a termék hibás, az elállási jog gyakorlását nem befolyásolja, tehát a vállalkozás ezen körülményre hivatkozva sem zárhatja ki az elállás lehetőségét. Fontos azonban tudnod azt, hogy a vonatkozó rendelet értelmében a visszaküldés költsége a fogyasztót terheli, hacsak azt a vállalkozás kifejezetten magára nem vállalja. Mivel az üzenetedben foglaltakból nyilvánvalóvá válik, hogy esetedben a vállalkozás a visszaküldés költségét nem vállalja magára, ezért, ha valóban el kívánsz állni a szerződéstől, ezt a terhet neked kell viselned.

Ez viszont csak az érem egyik oldala volt, most jön a másik!

Mivel nem azon van a hangsúly, hogy nem tetszik a termék, hanem azon, hogy az eleve hibásan érkezett, ezért a vállalkozás oldaláról hibás teljesítésről beszélhetünk, melynek következményeként a jótállási vagy a kellékszavatossági igényt érvényesíthetsz. Bármelyikről legyen is szó, a termék visszaküldésének költsége ekkor az eladót terheli, viszont elsősorban csak javítást vagy cserét kérhetsz, ha azonban ezek egyikére sincs lehetőség, csak abban az esetben kérheted vissza a termék vételárát. Van tehát egy jogszabályi sorrend az érvényesíthető igények szempontjából, amit tartani kell.

Rajtad múlik tehát, hogy a 14 napos indokolás nélküli elállási jogot gyakorlod, de ekkor a visszaküldés költsége téged terhel, vagy jótállási/szavatossági igényed érvényesíted, viszont ebben az esetben a vételár visszafizetésére csak akkor van lehetőséged, ha javításra és cserére a vállalkozásnak nincs módja.

Bízunk benne, hogy válaszunkkal a segítségedre lehettünk.

Üdvözlettel:

a Panaszakadémia csapata

Hozzászólok