Működő net nélkül hogy fizessem ki online az internetszámlát?

A 22-es csapdája 21. századi magyar módra. Levélírónknál köhög az internet, annyira, hogy inkább nincs is. A szolgáltató ennek ellenére küldi a számlát, várja a kiegyenlítését. Panaszosunk mozgáskorlátozott, a szomszéd városba utazás a befizetés miatt akkor sem lenne egyszerű, ha elégedett lenne a szolgáltatással. Így viszont érthetően külön méltánytalannak érzi az elvárást. Persze, ha működne a net, nem kéne utazni. Igaz, akkor ne is leveleznénk vele erről.

A Vodafonnal vagyok gondban.2020.dec. 9.-én kötöttem velük szerződés, mobil net, és telefonra. A telefon még csak-csak működik valahogy,de az internetet egy percre nem tudtuk használni. Megy a huzavona,természetes részükről,hogy oda sem figyelnek mit mond az ember. Amennyiben meg akarom szüntetni a szerződést,fizessek kötbért. Nem tudom utalni a neten kersztül a havidíjat,ezt sem az én hibámból,ezért + büntetés jár. Mozgáskorlátozott ember vagyok. Nem tudok tömegközlekedni. A szomszéd városban tudnám befizetni a számlámat! Hogyan? Ebben tudnának segíteni? Nagyon szépen megköszönném,hogy végre tudjak valami használható szolgáltatást rendezni magamnak. További szép estét kívánok!

A Panaszakadémia tanácsa:

Kedves Panaszos!

Válaszunk röviden: Tanácsunk az, hogy írásban is közöld panaszodat, majd a jogszabályi határidők betartásától függően további lépéseket eszközölhetsz a szolgáltatóval szemben.

Rendkívül bosszantó tud lenni, amikor az internet nem működik vagy nem úgy működik, ahogy azt az ember elvárja, hiszen az internethasználat mindennapjaink szerves részévé vált, gyakorlatilag már bármit elintézhetünk a segítségével. Ezt az egyébként is idegesítő helyzetet pedig tovább fokozza az, ha a szolgáltató közömbös a panaszunk iránt, nem tesz semmit annak érdekében, hogy a szolgáltatást a nagykönyvben – de legalább a szerződésben – foglaltak szerint nyújtsa. Dühítő!
Vannak azonban bizonyos jogszabályi rendelkezések, melyek megkönnyíthetik az ilyen, vagy a hasonló szituációkban történő ügyintézést. Ilyen az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól szóló 2/2015. (III. 30.) NMHH rendelet, melynek rendelkezéseit a te esetedben is alkalmazni kell.
A rendelet kimondja, hogy a szolgáltató köteles a hibabejelentéseket 48 órán belül kivizsgálni és az elvégzett vizsgálat alapján az előfizetőt értesíteni arról, hogy további helyszíni vizsgálat szükséges, annak időpontjának megjelölésével, vagy arról, hogy a hiba a vizsgálat alatt nem volt észlelhető, vagy a hiba nem a szolgáltató érdekkörébe tartozó okból merült fel.
Amennyiben a hiba kijavításához harmadik személy (pl. ingatlantulajdonos, közműszolgáltató) hozzájárulása szükséges, azt a szolgáltatónak 48 órán belül meg kell kérnie. Ha a szolgáltató arról tájékoztat bennünket, hogy további helyszíni vizsgálat elvégzése szükséges, akkor a szolgáltatónak azt is meg kell jelölnie, hogy arra, dátumra pontosan mikor, mely 8 és 20 óra közé eső, 4 órás időszakban kerül sor.
A hiba bejelentésétől a hiba kijavításáig terjedő időtartam nem haladhatja meg a 72 órát.
Nem minősül elhárítottnak a hiba, amennyiben az előfizető az eredeti hibabejelentés szerinti hibát ismételten bejelenti a hiba elhárításáról szóló szolgáltatói értesítéstől, annak elmaradása esetén a hibaelhárítás időpontjától számított 72 órán belül. Ebben az esetben nem számít be a hiba kijavítására rendelkezésre álló határidőbe a hiba elhárításáról szóló szolgáltatói értesítéstől, annak elmaradása esetén a hibaelhárítás időpontjától az előfizető által tett ismételt hibabejelentésig eltelt időtartam.

Mindezek fényében azt tanácsoljuk, hogy amennyiben írásban még nem jelezted a problémát a szolgáltató felé, javasoljuk, hogy tegyél írásos panaszt. Egy e-mailben vagy egy ajánlott, tértivevényes levélben foglald össze a szolgáltatással kapcsolatos problémáidat, majd küldd meg a szolgáltatónak. A Vodafone honlapján a következő elérhetőségek szerepelnek:
E-mailes panasz esetén: ugyfelszolgalat.hu@vodafone.com
Postai levélben leírt panasz esetén: Vodafone Magyarország Zrt. 1476 Budapest, Pf. 350

Ha a szolgáltató a panaszról való tudomásszerzéstől számított 72 órán belül nem értesít, a hiba elhárítása nem történik meg, úgy a lakóhelyed szerint illetékes Békéltető Testületnél díjmentesen kezdeményezhetsz alternatív vitarendezési eljárást a probléma megoldása érdekében. Ezen eljárás keretében a szolgáltató számára részletesen előadhatod panaszodat és hivatalos kereteken belül rendezhetitek a vitás helyzetet, megállapodhattok a probléma megoldását illetően.
A Békéltető Testületről és eljárásáról, valamint annak megindításáról a következő honlapon olvashatsz bővebben:
https://bekeltetes.hu/

Szeretnénk továbbá felhívni a figyelmedet az említett NMHH rendelet következő rendelkezésére is:
23. § (1) A szolgáltató kötbér fizetésére köteles:
a) 22. § (1) és (6) bekezdés szerinti értesítésre nyitva álló határidő eredménytelen elteltétől minden megkezdett késedelmes nap után az értesítés megtörténtéig,
b) a hiba kijavítására nyitva álló határidő eredménytelen elteltétől minden megkezdett késedelmes nap után a hiba elhárításáig terjedő időszakra.
22. § (1) A szolgáltató köteles a hibabejelentéseket 48 órán belül kivizsgálni és az elvégzett vizsgálat alapján az előfizetőt értesíteni arról, hogy
a) további helyszíni, az előfizetői hozzáférési ponton vagy azt is érintően lefolytatandó vizsgálat szükséges, annak időpontjának megjelölésével (év, hónap, nap, 4 órás időszak megadásával, amely 8 és 20 óra közé eshet),
b) a hiba a vizsgálat alatt nem volt észlelhető, vagy a hiba nem a szolgáltató érdekkörébe tartozó okból merült fel.
(6) A szolgáltató köteles a hiba elhárítását követően haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül értesíteni az előfizetőt a hiba elhárításáról, valamint az értesítés módját és időpontját nyilvántartásba venni. A szolgáltató a hiba elhárításáról szóló értesítési kötelezettségének a bejelentéssel, illetve a helyszíni hibaelhárítással egyidejűleg is eleget tehet.

Tehát, érdemes körültekintőnek lenni, hiszen a határidők elmulasztása esetén a kötbér iránti igényedet is érvényesítheted a szolgáltatóval szemben.
Amellett pedig, hogy Békéltető Testület előtt kezdeményezheted a problémás helyzet rendezését, ha a szolgáltató a jogszabályi kötelezettségeinek nem tesz eleget, akkor a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz fordulhatsz panasszal vagy kérelemmel.
Végül, de nem utolsósorban azt javasoljuk, hogy előfizetői szerződésedet alaposan tanulmányozd át, mert adott esetben lehetséges, hogy a szerződés felmondásának feltételei fennállnak, amikor is szabadulhatsz a számodra oly sok kellemetlenséget okozó szolgáltatástól.

Bízunk benne, hogy válaszunkkal a segítségedre lehettünk.

Üdvözlettel:  FOME

Hozzászólások

 1. Balla József.

  Amit javasolnak ahoz mindhez kell(lene) a net.
  Ugyan ebbe a cipőbe járok.
  Mozgáskorlátozott vagyok.
  Ajánlott levelet hogyan adjak föl?? A póstára sem tudok elmenni.Egyedül élek.Jómagam UPC.- s voltam, semmi baj nem volt.Azota van a baj mióta vodafon átvette.
  A diszpécser leányka telefono n azt mondta,hogy indítsam újra.Ennyi!Ilyenkor, éjjel,hajnalban,még csak csak.

Hozzászólok