Versenysportolói státusz hiányában nem gyúrhattál, de ha erről nem szóltál, simán ketyeghetett tovább a havi díj.

Bár baráti körben hallottam online judó óráról, azért jellemzően a személyes jelenléten alapuló vállalkozások – így az edzőtermek, fodrászatok, masszázsszalonok és társaik -alaposan megszenvedték a Coviddal terhelt elmúlt évet. Ettől még rém furcsának tűnik, ha egy gym több havi díjat követel a bezárás idejére is, pláne egy havi díjas bérlet után.

Adatok

 

The Gyms Fitnessstudios Hungary Betéti Társaság

1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 48

Telefon +36 1 808 84 29, Fax +36 1 9222 561

Kereskedelmi nyilvántartás vezető bíróság:

Fővárosi Tőrvényszék Cégbírósága: HU25580815

Számlavezető bank: Raiffeisen Bank Zrt, Bankszámlaszám:

12 0010 0801 5585 6600 3000 03

ugyfelszolgalat@johnreed.fitness

Közösségi adószám: HU25580815 

Cégjegyzékszám: 01-06-790805 

 

Edzőterem neve: John Reed Fitness

Facebook oldal: https://www.facebook.com/JohnReedFitnessClubBudapestXIII

(melyet szintén nem követtem, mivel nem tudtam létezéséről, és a facebook fiókomat se nagyon használom)

Weboldal: https://johnreed.fitness/hu

 

 

A történet

 

Egyik barátommal elmentünk az említett edzőterembe, ott kiválasztottuk (minimális tájékoztatás után) a megajánlott Gold tagságot, mellyel 2 személyt (Gold tag [én] + 1 fő) jogosít fel a belépésre és az elmondottak szerint „havi bérlet”, mivel ezt kértük. Elénk tettek egy több oldalas szerződést, mely átolvasása után alá is írtuk. A díj 14.000 forint/hó volt, és a szerződés (mellékelve) bármikor bontható. Mivel én nem használok bankkártyát, a barátom számláját adtuk meg, melyet külön erre hoztunk létre, ez egy OTP diákszámla volt (nem lehet negatív az egyenleg és nem vonható inkasszó alá). Mindig csak annyi pénzt tettünk fel rá, amennyire épp szükség volt a tagság életben tartásához. Ezen kívül viszont az én adataim voltak megadva, az én email címemmel.

    A koronavírus miatt bezárt minden edzőterem, nem is féltünk a pénz levonása miatt, mivel a kártyán direkt nem hagytunk több pénzt, ellenszolgáltatás sem volt (így gondoltuk csak nem akarják behajtani rajtunk) és külön értesítést sem kaptunk az edzőteremtől (legalábbis azt hittük). Külön tájékoztatást sem találtunk sehol, sőt még az edzőterem/cég ÁSZF-je sem volt elérhető.

    Előre haladva az időben, egészen 2021 Május 11-ig, rábukkantam pár emailre a spam mappámban (mellékelve). Benne számlázás és fizetési felszólítás volt. Május 10-én érkezett a 2. fizetési felszólítás, szintén a spam mappámba, melyben 98.000 forintú hátralék állt. Ez mindenféle egyéb formális értesítés nélkül érkezett, pedig a telefonszámom és postázási címem is meg volt adva. Mivel diák vagyok és még nem dolgozom, ezt az összeget kifejezetten nehezen tudnám előteremteni, főképp hogy a második fizetési felszólításban a határidő Május 17 volt, mely után én emailben még 2 hét haladékot értem (mellékelve), így még munkakereséssel együtt is lehetetlen feladat lett volna. A szerződést felbontottam emailben (mellékelve), hogy több hátralékot ne termeljek. Megtaláltam a bezárásról szóló levelet is ugyanazon a napon, szintén a spam mappában (mellékelve). A felszólításban ügyvéddel és behajtókkal fenyegetőztek, melytől őszintén megvallva, kicsit félek. Főleg, hogy ennek díjaival is engem terhelnének, úgy ahogy a késedelmi díjjal is. Egy kedves barátom által észrevett problémára és megfogalmazott indoklásra kitérő választ adtak (mellékelve a küldött indoklás és a válasz is).

    Augusztus folyamán költözöm ki Amszterdamba tanulni, és mivel teljesen önfenntartó leszek kint, ez a 98.000 forint egy kifejezetten fájó pont, mivel ez egy jó része a megtakarításaimnak, és így kétséges hogy kijutnék-e, pedig már felvételt nyertem. Mondhatni utolsó elkeseredésemben írok Önöknek, és nagyon hálás vagyok, hogy foglalkoznak az én és a hozzám hasonlók ügyeivel!

 

Tisztelettel és köszönettel,

 

 

A Panaszakadémia tanácsa:

Kedves Panaszos!

 

 

Válaszunk röviden: Álláspontunk szerint a vállalkozás jogosan követeli az elmaradt díjakat, de, ha a kompromisszumkészség mindkét fél oldaláról fennáll, akkor akár kedvezőbb végkimenetele is lehet az ügyednek!

 

Azzal érdemes kezdeni az eset jogi szempontból történő megközelítését, hogy a Kormány a 484/2020. (XI. 10.) Korm.rendeletben – amely 2020. november 11-én lépett hatályba – a következőket rögzítette:

  1. § (1) Az e rendeletben meghatározott kivétellel tilos

  1. c) az edző- és fitneszteremnek,

a látogatása és e helyszíneken – az ott foglalkoztatottak kivételével – a tartózkodás.

 

 

(4) A jégpályák, az uszodák, az edző- és fitnesztermek és a sportlétesítmények a sportról szóló törvény szerint versenyszerűen sportolók számára edzésen vagy sportrendezvényen való részvétel céljából látogathatóak.

 

A Kormány tehát kifejezetten megtiltotta az edző- és fitnesztermek látogatását mindazon személyek számára, akik a sportról szóló törvény alapján nem minősülnek versenyszerűen sportoló személyeknek. Azon szerződések teljesítése tehát, amelyek ekkor aktívak voltak a fogyasztók és az edzőtermek között, lehetetlenültek, de csak azon fogyasztók vonatkozásában, akik nem tartoznak a kivétel alá, a lehetetlenülés tehát nem lehet automatikus.

A vonatkozó szabályokat egyébként a Polgári Törvénykönyvben találjuk meg:

 

6:179. § [A teljesítés lehetetlenné válása]

(1) Ha a teljesítés lehetetlenné vált, a szerződés megszűnik.

(2) A teljesítés lehetetlenné válásáról tudomást szerző fél késedelem nélkül köteles erről a másik felet értesíteni. Az értesítés elmulasztásából eredő kárt a mulasztó fél köteles megtéríteni.

 

 

Ebből a te esetedre vonatkoztatva azt szűrhetjük le, hogy a vállalkozás azzal, hogy a szerződés lehetetlenüléséről tájékoztatott téged, és felhívta a figyelmed arra, hogy a szerződés szüneteltetésére vonatkozó szándékod az általa megjelölt határidő leteltéig közöld, eleget tett a tájékoztatási kötelezettségének. Az együttműködési és tájékoztatási kötelezettség azonban egy olyan alapelve a szerződési jognak, amely minden szerződéses felet terhel. A felek kötelesek tehát a szerződést érintő lényeges körülményekről tájékoztatni egymást, legyen szó a szerződés bármely szakaszáról. Ebből adódóan neked is tájékoztatnod kellett volna a vállalkozást arról, hogy nem vagy versenysportoló, ezért számodra az adott körülmények kizárják a szolgáltatás igénybevételét. Ha részedről megtörtént volna ez a tájékoztatás, úgy a lehetetlenülés következtében a vállalkozás most nem követelhetné az elmaradt díjak megtérítését.

Mivel a tájékoztatási kötelezettséged elmulasztottad – hiszen a vállalkozásnak nem kellett tudnia azt, hogy vajon versenysportoló vagy-e – ezért a Ptk. 6:179. § (2) bekezdése alapján álláspontunk az, hogy a vállalkozásnak joga van követelni az értesítésed elmulasztásából eredő kárát.

Fontos azonban tisztában lenni azzal, hogy a követelt összeget a vállalkozás abban az esetben tudja behajtani, ha van egy jogerőre emelkedett fizetési meghagyás, vagy egy jogerős bírósági döntés, hiszen ezekben az esetekben járhat el végrehajtó. A követeléskezelőknek, behajtó cégeknek nincs jogosultságuk arra, hogy végrehajtást foganatosítsanak, csupán az áll módjukban, hogy bizonyos időközönként, a fogyasztó zaklatása nélkül, felszólítsanak arra, hogy teljesítsd a követelést.

 

Úgy véljük, érdemes lenne az ügyben alternatív vitarendezési eljárást kezdeményezni a lakóhelyed szerint illetékes Békéltető Testület előtt – ha közvetlenül a vállalkozással nem sikerül megegyezésre jutnod -, hogy hivatalos kereteken belül rendezhessétek a jogvitát, melynek eredménye akár az is lehet, hogy a vállalkozás csökkenti az összeget méltányosságból, esetleg részletfizetést ajánl fel. Azt, hogy milyen egyezség születik békéltetés során, csupán a felek kompromisszumkészsége befolyásolja. Az eljárást egyébként díjmentesen veheted igénybe, így vesztenivalód lényegében nincs, viszont könnyen nyerhetsz vele.

A Békéltető Testületről, valamint eljárásáról, annak kezdeményezéséről az alábbi linkre kattintva olvashatsz bővebben:

 

https://bekeltetes.hu

 

Bízunk benne, hogy válaszunkkal a segítségedre lehettünk.

 

Üdvözlettel:

a FOME csapata

Hozzászólok